A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

MS-2328
Mozaik Kiadó
100 lépés az érettségihez

100 lépés az érettségihez - Matematika

Középszint - Feladatgyűjtemény

Szerzők:
Németh Sarolta
1. kiadás 2019

Amikor I. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó megkérdezte Eukleidésztől, hogy vajon a geometria megtanulásának nincs-e rövidebb és könnyebb módja, mint amit az Elemek című könyvében leírt, a matematikus így válaszolt: A geometriához nem vezet királyi út.

Királyi út ugyan a matekérettségihez sem vezet, de sokat könnyíthetünk rajta például azzal, hogy 100 kis lépésre bontjuk. Ha valaki velünk tart és megteszi a könyvünk által kijelölt 100 lépést, méltán bízhat a sikeres érettségiben.

A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. A feladatok jelentős része – hasonlóan az érettségi "I." részéhez – pár perc alatt megoldható villámkérdés, amellyel a legfontosabb fogalmak idézhetők fel. A könyvben rendszeresen megjelenő összefoglaló és ismétlő feladatsorok megoldásával pedig az érettségi "II." részében előforduló, összetettebb feladatok megoldására lehet tréningezni.

Az önálló felkészülést segíti, hogy a kötetben minden feladat megoldása megtalálható.

Érettségizők! Ideje indulni!

MS-2305U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 5.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Kosztolányi-Pintér-dr. Urbán-Vincze-Kozma-Kothencz
6. kiadás 2018
  • A matematikai „felfedeztetés” és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki.
  • Minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok.
  • Kiemelt hangsúlyt kap a térszemlélet fejlesztése.
  • Változatos matematikai (például valószínűségi) játékokkal színesíti az anyag feldolgozását.
MS-2315U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 5. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Pintér K.-Vincze I.-Konfár L.-Kothencz J.-Kozmáné
6. kiadás 2018

A munkafüzet a tananyag legfontosabb feladattípusainak begyakorlásához
nyújt segítséget. A megoldásokat elemi lépésekre bontja, illetve egyéb tanulói tevékenységekkel (színezés, rajzolás, mérés) kapcsolja össze, így biztosítva a minél sokoldalúbb feldolgozásmódot.

MS-2265U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet

Munkafüzet

Szerzők:
Dudás G.-Hetényiné K. M.-Machánné T. R.-Sós M.
8. kiadás 2018
MS-2266U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet

Munkafüzet

Szerzők:
Dudás G.-Hetényiné K. M.-Machánné T. R.-Sós M.
7. kiadás 2018

Életünk minden területén találkozunk olyan problémákkal, amelyek megoldásához a matematikában tanult módszerek, gondolkodásmódok értő alkalmazására van szükség. Mivel a hozzáértés, vagyis a kompetencia élménye nagy hajtóerő, a hagyományos módon nehezebben motiválható gyerekek is megszerethetik a tanulást, ha érzik, hogy az órán tanultakat az iskola falain kívül is felhasználhatják. Munkafüzetünk gyakorló feladatai azt bizonyítják, hogy a gyerekeket játékosan, az aktivitásukra építve is be lehet vezetni a matematika birodalmába. A feladatok többsége a felzárkóztatást szolgálja, de „kicsit másképp”. Megoldásuk közben a tanulók gyakorolhatják az információszerzés változatos módszereit, átélhetik a problémamegoldás sikerélményét, vitatkozhatnak és beszélgethetnek a kapott eredményekről. A csoportosan megoldható feladatok révén átélik, hogy másokkal együttműködve örömteli módon szerezhetnek tapasztalatokat, ismeretet és alkalmazható tudást.

MS-2306
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 6.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Pintér-Vincze-Kozma-Kothencz-Konfár
12. kiadás 2018

A 6. osztályos kötet folytatja a sorozat pozitív hagyományait.

  • Szemléletes példákkal, tudatosan felépített, apró lépéseken keresztül vezeti a tanulókat a tananyag elsajátításához.
  • A tankönyvben nagy számban találhatók olyan tevékenységek, játékok, amelyek segítik, hogy a tanulók aktívan, konstruktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban. Ezeknek a játékos feladatoknak a feldolgozása a nem szakrendszerű órák keretében is megtörténhet, így azok hatékonyan használhatók fel a tananyag elmélyítésére is.
  • A könyv alapvető célja a matematikai kompetenciák emelése, többek között a számolási, problémamegoldási, kombinatív, rendszerezési képességek, a térlátás fejlesztése.
MS-2306U
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 6.

Tankönyv

Szerzők:
Csordás-Pintér-Vincze-Kozma-Kothencz-Konfár
1. kiadás 2014
Tanterv: NAT 2012
MS-2316
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 6. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Kosztolányi J.-Pintér K.-dr. Urbán J.-Vincze I.
12. kiadás 2018

A tananyagban elemi szinten, a tanulói tevékenységekre építve jelennek meg a gimnáziumban és az érettségin egyre nagyobb hangsúllyal szereplő valószínűség- számítási és kombinatorikai feladatok.

MS-2307
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 7.

Tankönyv

Szerzők:
Jakab T.-Kosztolányi J.-Pintér K.-Vincze I.
11. kiadás 2018

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

MS-2317
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 7. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Kosztolányi J.-Pintér K.-dr. Urbán J.-Vincze I.
11. kiadás 2018
MS-2308
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 8.

Tankönyv

Szerzők:
Jakab T.-Kothencz J.-Kozmáné J. Á.-Pintér K.-Vincze I.
9. kiadás 2018

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

MS-2318
Mozaik Kiadó
Sokszínű matematika - felsős

Sokszínű matematika 8. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Csordás M.-Kosztolányi J.-Pintér K.-dr. Urbán J.-Vincze I.
9. kiadás 2018

A tankönyvcsalád felsőbb évfolyamos köteteire is jellemző, hogy a tananyag feldolgozásmódja tekintettel van a tanulók életkori sajátosságaira. Ezért bár nem siettetik az absztrakt eszközök bevezetését, a 7. és 8. osztályos tananyagban már sor kerül a definíciók alkalmazására, a bizonyítási igény kialakítására is.
A kidolgozott példák segítik az önálló tanulást és megértést.

További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!