MS-2616
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 9.

Általános kémiai ismeretek - Tankönyv

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
17. kiadás 2016
MS-2816
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 9. mf.

Általános kémiai ismeretek - Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
12. kiadás 2013
Tanterv: NAT 2007
MS-3157
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kidolgozott számítási feladatok érettségire készülőknek - Kémia

Közép- és emelt szint - Feladatgyűjtemény

Szerzők:
Dr. Rózsahegyi Márta, Dr. Wajand Judit, Horváth Balázs
1. kiadás 2019
Tanterv: NAT 2012

A feladatgyűjtemény teljes körű felkészítést ad a közép- és az emelt szintű érettségire.

Ajánljuk a diákoknak:

  • tudásuk, tájékozottságuk önellenőrzéséhez, korrigálásához;
  • a feladatmegoldásokhoz szükséges begyakorlottság, rutin elsajátításához;
  • a témazáró dolgozatokra történő felkészüléshez, a rendszerezésekhez, az ismeretek rögzítéséhez és alkalmazásához;
  • a versenyekre való felkészüléshez;
  • a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgához;

a tanároknak:

  • tanórai gyakorláshoz, ellenőrzéshez;
  • témazáró dolgozatok összeállításához;
  • a tanulók tudás- és képességszintjének méréséhez;
  • a bemutatott feladatok, ötletek alapján a helyi adottságokra "hangszerelt" (osztályokra, egyénekre differenciált) feladatok, feladatsorok készítéséhez;
  • az érettségire való felkészítéshez.
MS-2608
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 7.

Kémiai alapismeretek - Tankönyv

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
15. kiadás 2018

A kötet a NAT2007 alapján készült, de a kiadó honlapjáról letölthető tanmenetjavaslattal a NAT2012-nek is tökéletesen megfeleltethető.

MS-2808
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 7. mf.

Kémiai alapismeretek - Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
16. kiadás 2018

A kötet a NAT2007 alapján készült, de a kiadó honlapjáról letölthető tanmenetjavaslattal a NAT2012-nek is tökéletesen megfeleltethető.

MS-2612
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 8.

Szervetlen kémia - Tankönyv

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
15. kiadás 2018

A kötet a NAT2007 alapján készült, de a kiadó honlapjáról letölthető tanmenetjavaslattal és az MS-2982U kiegészítő kötettel a NAT2012-nek is tökéletesen megfeleltethető. A tankönyvrendelés során minden megrendelt könyv mellé a kiegészítő kiadvány ingyenesen igényelhető.

A tankönyv szervetlen kémiai alapismereteket tartalmaz, alapvető célkitűzése, hogy a hétköznapokban is hasznosítható kémiai ismereteket nyújtson. A gyakorlati és történeti érdekességek, az egészségvédelem, az energiatermelés és a környezetvédelem problémáinak vizsgálatán keresztül a könyv az élet minden területén hasznosítható komplex természettudományi szemléletet nyújt. A kiadvány a fémes és nemfémes elemeket és vegyületeiket ismerteti meg a tanulókkal. Az anyagok tárgyalásakor kiemelten foglalkoznak a szerzők a különféle vegyületek természeti előfordulásával, előállításával és gyakorlati alkalmazásával, az egyes témakörök pedig az adott anyag élettani, környezetvédelmi vagy kultúrtörténeti szerepét bemutató olvasmányokkal egészülnek ki. A könyv külön értéke, hogy a tananyag feldolgozása során előforduló valamennyi kémiai kísérlet színes fényképét is tartalmazza.

MS-2982U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 8. Kiegészítő tananyag

Tankönyv

Szerzők:
Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
3. kiadás 2018
Tanterv: NAT 2012

Az MS-2612 Kémia 8. tankönyv jelentős részben megfelel az új "B" jelű kerettantervnek is. A tankönyv új kerettantervi feldolgozásához ez a kiegészítő kötet nyújt segítséget.

MS-2812
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 8. mf.

Szervetlen kémia - Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Péntek Lászlóné, Horváth Balázs
15. kiadás 2018

A kötet a NAT2007 alapján készült, de a kiadó honlapjáról letölthető tanmenetjavaslattal és az MS-2982U kiegészítő kötettel a NAT2012-nek is tökéletesen megfeleltethető.

A kompetenciaalapú oktatás igényeinek megfelelően megújult munkafüzeteink változatos tanulói cselekvés alkalmazását teszik lehetővé. Ezek között vannak egyéni megismerési formák; környezeti problémák és azok megoldásainak megismerése; tanári kísérletek és azok elemzése, valamint csoportmunkát igénylő projektek. A sokszínű feladatok segítik a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek helyes értelmezését, fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását.

MS-2616U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 9.

Általános és szervetlen kémia - Tankönyv

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
6. kiadás 2018

Az MS-2616U kiadói kódú kötetünk az MS-2616 Kémia 9. tankönyv új kerettanterv szerint átdolgozott változata.

MS-2816U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 9. mf.

Általános és szervetlen kémia - Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
6. kiadás 2018

Az MS-2816U kiadói kódú kiadványunk az MS-2816 Kémia 9. munkafüzet új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A munkafüzetben a szokásos gyakorló feladatokon túl találhatók akár otthon is elvégezhető kísérletek, gyűjtő és elemző munkát igénylő, csoportmunkára, differenciált oktatásra alkalmas feladatok is.

MS-2620U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 10.

Szerves kémiai ismeretek - Tankönyv

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
15. kiadás 2018

Az MS-2620U kiadói kódú kötetünk az MS-2620 Kémia 10. tankönyv új kerettanterv szerint átdolgozott változata.

MS-2820U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Kémia 10. mf.

Szerves kémia - Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Horváth Balázs, Péntek Lászlóné
5. kiadás 2018

Az MS-2820U kiadói kódú kiadványunk az MS-2820 Kémia 10. munkafüzet új kerettanterv szerint átdolgozott változata.

További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!