A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Természetről Tizenéveseknek

Az Természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád földrajz tankönyvei kompetenciafejlesztő feladatokkal bővültek. Céljuk a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése. A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. A tanulók egy - már szerkezetileg kialakult - gondolati rendszerbe építhetik be egyre inkább bővülő ismereteiket. A rendkívül gazdag, színes képanyag, az olvasmányok, történeti áttekintések a "csak olvasgató", érdeklődő tanulók számára is izgalmas olvasókönyvvé teszik a tankönyvet. A tanulást segítik a minden lecke és a fejezetek végén található ellenőrző és összefoglaló kérdéssorok, a könyvek végén található, statisztikai adatokat tartalmazó függelék és az ismeretlen fogalmakat, idegen szavakat magyarázó kislexikon.

MS-2609
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 7.

Kontinensek földrajza - Tankönyv

Szerzők:
Dr. Kovács Lászlóné - Dr.Mészáros Rezsőné - Vízvári Albertné
16. kiadás 2018

FONTOS!! A könyvhöz kerettantervi kiegészítő kötet jelent meg MS-2979U kiadói kóddal.

A tankönyvcsalád 7. osztályban a Kontinensek földrajza témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják.

MS-2979U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 7. Kiegészítő tananyag

Tankönyv

Szerzők:
Horváth Cs.-Kiss G.-Pál V.
4. kiadás 2018
Tanterv: NAT 2012

Az MS-2609 Földrajz 7. tankönyv és az új kerettanterv között jelentős tartalmi átfedés van a regionális földrajzi fejezetekben. A tankönyvből hiányzó, a kerettantervben új témakörként megjelenő fejezetek feldolgozásához ez a kiegészítő kötet nyújt segítséget.
 

MS-2809
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 7. mf.

Kontinensek földrajza - Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Kovács Lászlóné - Dr.Mészáros Rezsőné - Vízvári Albertné
16. kiadás 2018

Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.

MS-2613
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 8.

Közép-Európa és Magyarország - Tankönyv

Szerzők:
Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - Vízvári Albertné
15. kiadás 2018

FONTOS!! A könyvhöz tartozó kiegészítő kötet MS-2983U kiadói kóddal érhető el. A nyolcadikos NAT2012-es tananyag a hetedikes tankönyvvel együtt lefedhető.

A kompetenciafejlesztő feladatokkal bővült tankönyvcsalád 8. osztályban a Közép-Európa és Magyarország témakört dolgozza fel. Célja a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fejlesztése, a környezet és az emberiség kulturális örökségének védelmére nevelése.
A tankönyvek az ismereteket részletezés helyett – megtartva életközeli és gyakorlatorientált voltukat – problémakörök, vezérfonalak köré rendezik. Az egyszerűsítések, általánosítások mellett ezért nagyobb szerepet kaptak a tipikus tájak, amelyek a modellekben való gondolkodás példáit kínálják. Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.

MS-2983U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 8. Kiegészítő tananyag

Tankönyv

Szerzők:
Horváth Csaba-Kiss Gabriella-Pál Viktor
3. kiadás 2018

Az MS-2613 Földrajz 8. tankönyv a hetedikes tankönyvvel együtt jelentős részben lefedi az új kerettantervi anyagot is. A kiegészítő kötet néhány lecke esetén módszertani és szemléletbeli alternatívát jelenthet a hagyományos tankönyv megfelelő leckéinek helyettesítésére.

MS-2813
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 8. mf.

Közép-Európa és Magyarország - Munkafüzet

Szerzők:
Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - Vízvári Albertné
15. kiadás 2018

Az önálló tanulás különböző szintjeinek elérését teszik lehetővé a tankönyvek és munkafüzetek képességfejlesztő feladatai.

MS-2621U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 9.

Természetföldrajzi környezetünk - Tankönyv

Szerzők:
Jónás I.-Dr. Kovács L.-Vízvári A.-Szöllősy L.
6. kiadás 2018

A kozmikus és természetföldrajzi környezetünk témakörét feldolgozó kilencedikes könyv legfőbb célja tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ennek következtében átalakítja környezetét. A könyv ezért az általános természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit, az időbeli és térbeli változások vizsgálatát helyezi a középpontba. A természetföldrajzi jelenségeket, folyamatokat, törvényszerűségeket nemcsak a szaktudomány nézőpontjából, hanem belső egymásra hatásukban vizsgálja és vizsgáltatja: ezzel elsajátíttatja a földrajzi-környezeti gondolkodás lényegét. A tizedikes könyv a 21. század elején jellemző gazdasági, társadalmi folyamatok és a Földet fenyegető globális problémák megismeréséhez és megértéséhez nyújt segítséget a tanulóknak. A könyv a gazdasági élet alapfogalmait bemutató fejezettel kezdődik, majd a régiók, országcsoportok és a környezeti problémák tárgyalása során is a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit és azok következményeinek feltárását helyezi a középpontba. A sokszínű és változatos feladatanyag célja a tanulók gondolkodási képességeinek fejlesztése és a sokoldalú ismeretszerzés gyakorlattá emelése. A leckék elején fogalomtár segíti az ismeretek felelevenítését, rendszerezését. A rendkívül gazdag, színes ábra- és képanyag jól segítheti a jelenségek értelmezését, megértését.

MS-2821U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 9. mf.

Kozmikus és term. föld. - Munkafüzet

Szerzők:
Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - Szöllősy László
6. kiadás 2018
MS-2625U
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 10.

Társadalomföldrajz- Globális problémák - Tankönyv

Szerzők:
Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - Vízvári Albertné
5. kiadás 2018

Az MS-2625U kiadói kódú kötetünk az MS-2625 Földrajz 10. tankönyv új kerettanterv szerint átdolgozott változata. A tartalom frissült, a világgazdasági folyamatok tárgyalásakor már a gazdasági válság értékelése és tapasztalatai is megjelennek. A kötet 32 oldallal bővült.

MS-3150
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 11-12. fgy.

Érettségihez - Feladatgyűjtemény

Szerzők:
Jónás Ilona - Pál Viktor - Szöllősy László - Vízvári A.
4. kiadás 2015
Ez az érettségire felkészítő kiadvány bővelkedik az olyan feladatokban, amelyek az összefüggésekre alapozott földrajzi gondolkodás és a problémamegoldó képesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Földrajzi-környezeti tartalmakat hordozó információforrások értelmezésére, elemzésére sarkall. A feladattípusok között nyílt- és zártvégű gyakorlatok egyaránt megtalálhatók.
MS-2621
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 9.

Természetföldrajzi környezetünk - Tankönyv

Szerzők:
Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - Vízvári Albertné
12. kiadás
Tanterv: NAT 2007

A kozmikus és természetföldrajzi környezetünk témakörét feldolgozó kilencedikes könyv legfőbb célja tudatosítani a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ennek következtében átalakítja környezetét. A könyv ezért az általános természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit, az időbeli és térbeli változások vizsgálatát helyezi a középpontba. A természetföldrajzi jelenségeket, folyamatokat, törvényszerűségeket nemcsak a szaktudomány nézőpontjából, hanem belső egymásra hatásukban vizsgálja és vizsgáltatja: ezzel elsajátíttatja a földrajzi-környezeti gondolkodás lényegét. A tizedikes könyv a 21. század elején jellemző gazdasági, társadalmi folyamatok és a Földet fenyegető globális problémák megismeréséhez és megértéséhez nyújt segítséget a tanulóknak. A könyv a gazdasági élet alapfogalmait bemutató fejezettel kezdődik, majd a régiók, országcsoportok és a környezeti problémák tárgyalása során is a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggéseit és azok következményeinek feltárását helyezi a középpontba. A sokszínű és változatos feladatanyag célja a tanulók gondolkodási képességeinek fejlesztése és a sokoldalú ismeretszerzés gyakorlattá emelése. A leckék elején fogalomtár segíti az ismeretek felelevenítését, rendszerezését. A rendkívül gazdag, színes ábra- és képanyag jól segítheti a jelenségek értelmezését, megértését.

MS-2625
Mozaik Kiadó
A Természetről Tizenéveseknek

Földrajz 10.

Társadalomföldrajz, globális problémák - Tankönyv

Szerzők:
Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - Vízvári Albertné
12. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A kötet új kerettanterv szerint átdolgozott változata az MS-2625U kiadói kóddal érhető el.
Kosárba helyezve!