A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

A Föld, amelyen élünk

A kerettanterv szerint megújult A Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád nagy hangsúlyt fektet a folyamatok és összefüggések magyarázatára, megláttatására, törekszik az összefüggésekben való gondolkodás és a környezettudatos életmód kialakítására. Fő célja nem a lexikális ismeretek elsajátíttatása, hanem az, hogy a tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten, szinte észrevétlenül szerezzenek kellő gyakorlatot az ismeretek önálló megszerzésében és sokrétű feldolgozásában. A tananyag feldolgozása változatos, szépirodalmi idézetek, történelmi dokumentumok, képzőművészeti alkotások is színesítik.

MS-2133
Mozaik Kiadó
A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 7.

Földrészek földrajza - Tankönyv

Szerzők:
Makádi Mariann - Taraczközi Attila
3. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az új 7. osztályjos Földrészek földrajza című tankönyv nem kíván teljes képet adni az egyes országokról, sokkal inkább azt akarja elérni, hogy a tanulók megismerjék a földrészek tipikus tájait és jellegzetes országait; a tájak, országok természeti és társadalmi kölcsönhatásait; általános és egyedi regionális sajátosságait; illetve megértsék, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az országok fejlődésére.
MS-2833
Mozaik Kiadó
A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 7. mf.

Földrészek földrajza - Munkafüzet

Szerzők:
Makádi Mariann - Taraczközi Attila
4. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-2134
Mozaik Kiadó
A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 8.

Közép-Európa és hazánk - Tankönyv

Szerzők:
Makádi Mariann - Taraczközi Attila
2. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az új, nyolcadikos Közép-Európa és hazánk földrajza kötet elemző áttekintést nyújt a legjellegzetesebb közép-európai és hazai nagytájak fő gazdasági funkcióiról. A könyvön végigvonul a közép-európaiság és a kárpát-medencei összetartozás gondolata, valamint annak a nemzetközi társadalmi-gazdasági fejlődésnek a bemutatása, amelynek hazánk fejlődése szerves része.
MS-2834
Mozaik Kiadó
A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 8. mf.

Közép-Európa és hazánk - Munkafüzet

Szerzők:
Makádi Mariann - Taraczközi Attila
4. kiadás 2014
Tanterv: NAT 2007
MS-2136
Mozaik Kiadó
A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 10.

Társadalomföldrajz - Tankönyv

Szerzők:
Makádi Mariann - Taraczközi Attila
1. kiadás 2004
Tanterv: NAT 2007

A társadalomföldrajzi témakört tárgyaló tizedikes könyv elemző áttekintést nyújt a globalizálódó világgazdaság jellemző folyamatairól, tényezőiről. Bemutatja a tipikus országcsoportokat, azon belül is hazánk szerepét a regionális törekvésekben. Külön hangsúlyt kapnak a globális környezeti problémák, illetve azok földrajzi és társadalmi vonatkozásai. A könyv szilárd, kiérlelt ismeretanyagot közvetít, s maximálisan törekszik a földrajzi ismeretszerzés magas szintű elsajátíttatására. Nagy hangsúlyt helyez az életszerű, aktualizálható tudásra, a (hírekből is ismerős) folyamatok és összefüggések magyarázatára, megláttatására. A könyvben az anyaghoz kapcsolódó szépirodalmi, és elemzésre alkalmas szakirodalmi idézetek, történelmi dokumentumok is helyet kapnak. A könyv színes képei, ábrái és grafikonjai motiválják a tanulókat és segítséget nyújtanak a tananyag megértéséhez is.

Kosárba helyezve!