A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Európa az első világháború után

Európa az első világháború után

Az első világháború társadalmi, gazdasági és politikai következményei az egyes országokban.

04:04

Történelem

Címkék

I.világháború, első világháború, Woodrow Wilson, Benito Mussolini, fasizmus, nacionalizmus, Bolsevik, nacionalisták, kommunizmus, szélsőjobb, béke, központi hatalmak, antant, gazdasági válság, proletárforradalom, diktatúra, politika, hadsereg, USA, Oroszország, forradalom, munkanélküliség, háború, harc, Amerikai Egyesült Államok, éhezés, szegénység, emigráció, hadviselés, Anglia, áldozat, nemzetiség, lázadás, Olaszország, börtön, gazdaság, kereskedelem, történelem, modernkor

Kapcsolódó extrák

Narráció

Európa az első világháború után
Az első világháború négyévnyi öldöklése közel tízmillió áldozatot követelt.
A háború kezdetén mindenki rövid, hősies harcra számított, ehelyett azonban
hosszú, véres küzdelem alakult ki.
A támadó hadseregek veszteségei óriásiak voltak.
A háború súlyos gazdasági következményekkel is járt.
Az európai hadviselő államok gazdasága megroppant.
Jelentős anyagi károk keletkeztek.
A legsúlyosabb hatást azonban az 1914 előtti gazdasági kapcsolatok
megszakadása jelentette.
A harcoló felek között megszűnt a kereskedelem.
Az Egyesült Államok gazdasága viszont óriási mértékben fejlődött.
Az USA átvette Angliától a világ bankárának szerepét.
A hitelek nyújtása mellett sok árut,
főként élelmiszert szállított Nyugat-Európába.
A háború alatti gyűlöletkeltés miatt magasra csaptak az indulatok.
Eluralkodott a nacionalista szellem.
A közvélemény nem igazságot akart,
hanem a legyőzött „fenevadak” megbüntetését.
A vesztesek számára az USA jelentett reménysugarat:
azt várták tőle, hogy az európai ügyekben pártatlan tud majd maradni.
Wilson, az USA elnöke még 1918 januárjában 14 pontban fogalmazta meg
a háború utáni nemzetközi rendezés elveit.
Azt javasolta, hogy az új államhatárokat a nemzetiségi elv alapján
vonják meg, azaz igazítsák az egyes etnikumok földrajzi elhelyezkedéséhez.
A háború elsősorban a vesztes országok és Oroszország lakosságát merítették ki.
Nem volt elegendő élelem, és nem volt mivel fűteni.
Ez elégedetlenséget, tiltakozó
akciókat és helyenként lázadásokat, forradalmakat váltott ki.
Sok munkás előtt az 1917-es oroszországi „proletárforradalom”
állt példaként.
Az orosz bolsevikok arra törekedtek, hogy az egész világon kommunista forradalmat robbantsanak ki.
Előfordult, hogy a társadalom egyes rétegei szembefordultak a demokratikus változásokkal.
Például Olaszország az I. világháború győztesei közé tartozott,
ennek ellenére területi követelései nem teljesültek maradéktalanul.
Növelte a bajokat a hatalmas munkanélküliség és a szegények emiatt kirobbanó lázongása.
Ilyen körülmények között megerősödtek a szélsőséges, radikális mozgalmak.
Ezek közül az egyik legjelentősebb a szélsőjobboldali fasiszta mozgalom volt.
Ennek élén Mussolini állt, aki 1922-ben vette át a hatalmat.
Mussolini néhány év alatt diktatúrát hozott létre.
Politikai ellenfeleit börtönbe vetette vagy emigrációba kényszerítette.
Egyedül a fasiszta párt működhetett az országban, a
szakszervezeteket is a párt irányítása alá vonták.

Belső feliratok (labels)

Nagy- Britannia, Spanyolország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Svájc, Korzika, Szardínia, Olaszország, Dánia, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Oroszország, Románia, Szerbia, Montenegró, Albánia, Görögország, Bulgária, Törökország, Woodrow Wilson 14 pontja, 1918. január, Wilson elnök javaslata:, Az új államhatárokat a nemzetiségi elv alapján vonják meg, azaz igazítsák az egyes etnikumok földrajzi elhelyezkedéséhez., Oroszországi proletárforradalom, 1917. október, Szicília, Benito Mussolini 1922-ben átveszi a hatalmat

Kapcsolódó extrák

Az első világháború befejezése

Kik győztek és kik voltak az első világháború vesztesei? Miként változtatta meg a háború Európa életét?

A békekötések után

Közvetlenül az első világháborút lezáró békekötések után zajló események összefoglalása.

A harmadik birodalom

A náci párt hatalomra kerülésének és annak megszilárdításának körülményei Németországban.

A hidegháború kibontakozása

A második világháború után felosztották Németországot, majd leereszkedett a vasfüggöny.

A kétpólusú világ kialakulása

Az ENSZ megalakulása és a második világháború utáni események.

A nagy gazdasági világválság

Mi okozta 1929-ben a gazdasági világválság kitörését, és hogyan rendeződött a helyzet?

A Párizs környéki békeszerződések

Az első világháborút lezáró versailles-i békekonferencia történéseinek bemutatása.

A sztálini Szovjetunió

A Sztálin által kiépített kommunista diktatúra létrejöttének körülményei, és annak következményei.

Az első világháború kibontakozása

Az elhúzódó háború egyre nagyobb terhet rótt a hadviselőkre és a civilekre egyaránt.

Az első világháború kitörése

Miért tört ki az első világháború? Kik álltak egymással szemben a hadszíntéren?

Az űrhajózás története I. - A végtelenbe és tovább

Az alábbi videó az űrhajózás kezdetét, valamint az űrverseny kezdeti szakaszát mutatja be.

Az űrhajózás története II. - Harc a Holdért

A hidegháborús harc tovább folytatódik a két szuperhatalom között: a kérdés csupán az, hogy ki éri el először a Hold felszínét?

Az űrhajózás története III. - A Csillagháborús-terv

Az 1980-es évek elejére mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű atomfegyvert halmozott fel.

Berlini fal (1961-1989)

A megosztottság és az elnyomás szimbóluma, a Fal nem csupán egy várost, hanem számos családot is szétszakított.

Elsők az újkori olimpiai játékok történetében

Érdekes események, melyek először fordultak elő az újkori olimpiákon.

Isten veled drága Irén!

Egy hihetetlen történet egy családról, mely a 20. század elején a jobb élet reményében szinte mindent kockára tett.

Recsk

A magyar gulágként is emlegetett táborba körülbelül 1500 embert deportáltak a Rákosi-diktatúra időszakában.

Szocialista realizmus

A Rákosi-korszak alatt élte virágkorát hazánkban az ún. szocreál művészet. Hogyan követte a művészet az ideológiai elveket?

Úton az újabb háború felé

Milyen események előzték meg a második világháború kitörését, és hogyan terjeszkedtek a nácik Európában?

Kosárba helyezve!