A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A békekötések után

A békekötések után

Közvetlenül az első világháborút lezáró békekötések után zajló események összefoglalása.

04:35

Történelem

Címkék

békekötés, első világháború, I. világháború, versailles-i békeszerződés, Népszövetség, Gandhi, Wilson, gazdasági válság, Versailles, nagyhatalmak, nagyhatalom, szélsőbal, szélsőjobb, Németország, köztársaság, Szovjetunió, USA, Amerikai Egyesült Államok, demokrácia, Franciaország, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália, függetlenség, India, Kína, császárság, gazdaság, háború, béke, forradalom, Japán, Dél-Afrika, Új-Zéland, történelem, modernkor

Kapcsolódó extrák

Narráció

A békekötések után
A versaillesi békekonferencián az amerikai Wilson elnöknek
sikerült létrehoznia egy nemzetközi szervezetet,
amely az újabb háborúk megakadályozását és a béke biztosítását
tűzte ki célul.
Ez volt a Népszövetség.
Kezdetben csak a háborúban győztes és a semleges országok lehettek tagjai,
de később
a veszteseket is felvették.
A Népszövetség azonban nem tudta betölteni feladatát,
mert csak Anglia és Franciaország volt mindvégig tagja
a nagyhatalmak közül.
Az USA be sem lépett,
mivel Wilson utódai nem tartották fontosnak ezt a szervezetet.
Németország és a Szovjetunió pedig csak néhány évig volt tagja a szövetségnek.
A Népszövetség nem rendelkezett megfelelő eszközökkel a béke megsértőivel szemben,
így pl. nem volt nemzetközi békefenntartó fegyveres ereje sem.
1918 novemberében, a háborús vereséggel egy időben
forradalom tört ki Németországban.
Kikiáltották a köztársaságot,
és demokratikus átalakulás indult meg.
A demokrácia megerősödését azonban akadályozta a versailles-i béke
és a háborút követő, súlyos inflációval járó gazdasági válság.
A lakosság zöme úgy érezte,
hogy a bajok oka a gyenge demokrácia, ezért egy erősebb rendszerre vágytak,
amely megoldja a problémákat.
A köztársaságnak egyszerre kellett szembenéznie a szélsőbal és a szélsőjobb akcióival.
Mindkét oldal hívei megpróbálták magukhoz ragadni a hatalmat.
De a kísérletek végül kudarcba fulladtak.
1925-ben a locarnói szerződésekben
Németország vállalta, hogy nyugati határait nem fogja megváltoztatni.
Ezután felvették a Népszövetségbe is.
Ekkor úgy tűnt:
végleg elsimulhatnak
a német– francia ellentétek.
A gyarmatok tevékenyen hozzájárultak Anglia és Franciaország világháborús sikeréhez,
s ezért több jogot követeltek maguknak.
Bár a gyarmati rendszer túlélte a háborút,
de felerősödtek a függetlenségi törekvések.
A britek és a franciák még növelni is tudták gyarmataik területét:
felosztották egymás között a német gyarmatokat
és a Török Birodalom arabok lakta területeit is.
Nagy-Britannia már a világháború előtt
önkormányzatot adott legfejlettebb gyarmatainak.
Ezek az országok – Kanada, Ausztrália, Új-Zéland,
Dél- Afrika – hamarosan függetlenséget kaptak.
India, „a brit korona ékköve”
az egyik legjelentősebb angol gyarmat volt.
Az első világháború után azonban itt is erősödtek a függetlenségi törekvések.
Ekkor került az indiai nemzeti mozgalom élére Gandhi,
aki már a Nagy-Britanniától való elszakadást tűzte ki célul.
Fegyveres harcok azonban nem folytak, Gandhi ugyanis az erőszakmentes,
békés ellenállás híve volt.
Bár a mozgalom okozott nehézségeket a briteknek,
India függetlenségét ebben az időszakban még nem sikerült kivívni.
Kína még az első világháború előtt köztársasággá alakult.
A császárság bukása ellenére az ország,
továbbra is félgyarmati helyzetben volt.
Elsősorban gazdaságilag volt kiszolgáltatva a nagyhatalmaknak.
A versailles-i béke ugyan felszámolta a német befolyást,
helyette Japán pozíciói erősödtek meg.
A független és egységes Kína megteremtése így továbbra sem sikerült.

Belső feliratok (labels)

A Népszövetség megalakulása 1919. június 28. Versailles, A Népszövetség (1919-1946), - A nagyhatalmak közül csak Anglia és Franciaország volt mindvégig tagja., - Az USA végül be sem lépett., - Németország és a Szovjetunió csak néhány évig volt a tagja., - Nem volt nemzetközi békefenntartó fegyveres ereje sem., Forradalom Németországban 1918. november, A locarnói szerződések 1925. november, - Új brit gyarmat, - Új francia gyarmat, - Új független államok, Brit- India, Mahátma Gandhi (1869-1948), az indiai függetlenségi mozgalom vezetője, Kína

Kapcsolódó extrák

A fejlett országok

A fejlett országok GNP-je a legmagasabb a Földön, továbbá itt a legmagasabb az életszínvonal. A Föld gazdaságának motorját alkotják.

A harmadik birodalom

A náci párt hatalomra kerülésének és annak megszilárdításának körülményei Németországban.

A hidegháború kibontakozása

A második világháború után felosztották Németországot, majd leereszkedett a vasfüggöny.

A kétpólusú világ kialakulása

Az ENSZ megalakulása és a második világháború utáni események.

A nagy gazdasági világválság

Mi okozta 1929-ben a gazdasági világválság kitörését, és hogyan rendeződött a helyzet?

A Párizs környéki békeszerződések

Az első világháborút lezáró versailles-i békekonferencia történéseinek bemutatása.

A sztálini Szovjetunió

A Sztálin által kiépített kommunista diktatúra létrejöttének körülményei, és annak következményei.

Az első világháború befejezése

Kik győztek és kik voltak az első világháború vesztesei? Miként változtatta meg a háború Európa életét?

Az első világháború kibontakozása

Az elhúzódó háború egyre nagyobb terhet rótt a hadviselőkre és a civilekre egyaránt.

Az első világháború kitörése

Miért tört ki az első világháború? Kik álltak egymással szemben a hadszíntéren?

Az űrhajózás története I. - A végtelenbe és tovább

Az alábbi videó az űrhajózás kezdetét, valamint az űrverseny kezdeti szakaszát mutatja be.

Az űrhajózás története II. - Harc a Holdért

A hidegháborús harc tovább folytatódik a két szuperhatalom között: a kérdés csupán az, hogy ki éri el először a Hold felszínét?

Az űrhajózás története III. - A Csillagháborús-terv

Az 1980-es évek elejére mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű atomfegyvert halmozott fel.

Berlini fal (1961-1989)

A megosztottság és az elnyomás szimbóluma, a Fal nem csupán egy várost, hanem számos családot is szétszakított.

Európa az első világháború után

Az első világháború társadalmi, gazdasági és politikai következményei az egyes országokban.

Hitler Sasfészke

A táj festői. Hegyek és tavak, ameddig csak a szem ellát. A helyszín: Bajorország délkeleti csücske. Ebben a csodálatos környezetben található Adolf Hitler...

Úton az újabb háború felé

Milyen események előzték meg a második világháború kitörését, és hogyan terjeszkedtek a nácik Európában?

Kosárba helyezve!