A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Tanya (19. század)

Tanya (19. század)

Az alföldi települések határában szétszórtan álló, paraszti használatú, állandóan lakott magányos telep.

Történelem

Címkék

farm, mezőgazdaság, keresztárboc, díszudvar, gyümölcsös, szalma, disznóól, istálló, kocsiszín, szőlőskert, gémeskút, tornác, paraszt, állattartás, ház

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Porta

Házbelső

 • szoba
 • konyha
 • kamra
 • padlás
 • tornác - Az egész lakóépület hosszában oszlopokkal alátámasztott fedett rész. Hiánya gyakran a szegénység jele volt.

Szerkezet

 • szántó
 • dűlőút - A természeti környezethez igazodó irányú határbeli szekérút.
 • bejáró
 • udvar - A parasztcsaládok mindennapi életének, gazdálkodásának és ház körüli munkájának fontos színtere.
 • gyümölcsös
 • szalma
 • szárkúp
 • ganédomb
 • disznóól
 • akol - Négyszög alaprajzú kerített terület, az állattartás nyári építménye.
 • árnyékszék
 • köcsögfa
 • istálló
 • kocsiszín
 • szőlőskert
 • galambdúc
 • gémeskút
 • itató
 • góré - Csöves takarmányok szárítására és tárolására szolgáló építmény.

Animáció

 • gyümölcsös
 • szalma
 • ganédomb
 • disznóól
 • akol - Négyszög alaprajzú kerített terület, az állattartás nyári építménye.
 • árnyékszék
 • köcsögfa
 • istálló
 • szőlőskert
 • galambdúc
 • gémeskút
 • itató
 • góré - Csöves takarmányok szárítására és tárolására szolgáló építmény.
 • szoba
 • konyha
 • kamra
 • padlás

Narráció

A tanya a városok és falvak határában szétszórtan álló, rendszerint egy lakóépületet és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló, állandóan lakott telep.
Magyar jellegzetességnek számít, elsősorban az Alföldre jellemző. Az első pusztai telepek valószínűleg már a 15. században létrejöttek, az Alföld nagyméretű tanyásodása pedig a 18. századra tehető.

A sajátos földművelő-állattartó életmódhoz jellegzetes szerkezeti elemek társultak.

A néha kerítéssel is körbevett tanya fő épülete a lakóház, amely általában három helyiségből állt: a szobából, a konyhából és a kamrából.
Az utóbbi mellett a ház padlását is használták tárolásra.

A mindennapos élet központja mégsem a lakóépület, hanem a tanya udvara volt.
Itt álltak a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó egyéb építmények: az állatoknak helyet biztosító ólak, istállók, aklok, illetve a termények tárolására szolgáló górék, csűrök.
Az udvaron állt a kút, mely köré itatókat tettek.
Az összegyűjtött szalma, a galambdúc, a köcsögfa, a ganédomb és az árnyékszék mind-mind hozzájárultak a jellegzetes összkép kialakulásához.

Az udvar mellett gyakran szőlőskertet és kisebb gyümölcsöst is kialakítottak.
A kerítésen túl, közvetlenül az épületek mellett helyezkedtek el azok a szántóföldek és a legelők, ahol a gazda és a családja napjainak nagy részét munkával töltötte.

Kapcsolódó extrák

Tanya- és falutípusok

A tanyák és falvak szerkezete, illetve sűrűsége nagy mértékben függ a terület természetföldrajzi adottságaitól.

Tanyasi gazdálkodás

A tanyasi életmódhoz speciális gazdálkodási formák illeszkednek.

Árpád-kori település

A veremházak (süllyesztett házak) az Árpád-kori falvak jellemző, földbe ásott lakóépítményei voltak.

Boronaház

A gerendákból készített oldalfalú boronaház az Árpád-kor egyik jellemző épülettípusa volt.

Földművelési technikák

A földművelési technikák a középkorban és az újkorban (is) az emberi civilizációval együtt fejlődtek.

Haszonnövények és haszonállatok őshazája

Haszonnövényeink és -állataink a föld legkülönbözőbb részeiről származnak.

Szalagtelkes falu (részlet)

A völgyekbe épült települések telkei az egymás mellett sorakozó házak mögött, hosszan elnyúlva helyezkednek el.

Szórványtelepülés (erdészház)

Az erdészek életmódja kiválóan igazodott a környezet által kínált lehetőségekhez.

Mezőváros

A szabad királyi városból kialakuló mezőváros a középkor végére uralkodó típussá vált a Magyar Királyság területén.

Népiskolai tanterem

A falusi népiskolák fontos szerepet játszottak a műveltség elterjesztésében.

1980-as években épült átlagos panellakás

Az átlagos lakások igen jól jellemzik az adott évtized mindennapjait, kultúráját.

Jellegzetes lakóépítmények

Minden korszaknak és minden kultúrkörnek megvannak a sajátos lakóépítményei.

Kosárba helyezve!