Magyar hadicsel (9–10. század)

A megfutamodást színlelő, majd az ellenfelet bekerítő cselt sokáig hatékonyan alkalmazták a lovas nomád népek.

Kapcsolódó extrák

A tihanyi bencés apátság

A bencés apátságot I. András király alapította 1055-ben.

A nagy pestisjárvány (Európa, 1347–1353)

A baktérium által okozott pestis az emberiség történelmének egyik legpusztítóbb fertőző...

Árpád-kori település

A veremházak (süllyesztett házak) az Árpád-kori falvak jellemző, földbe ásott...

Pálos kolostor (Jakab-hegy)

A pécsi püspök 1225-ben építtette a pálos rendi kolostort a Mecsekben élő remeték számára.

Arab kalifa (7. század)

A Mohamed próféta utódainak tekintett kalifák az iszlám vallás legfontosabb egyházi...

A középkori keresztény egyház hierarchiája (11. század)

A jelenet a középkori nyugati keresztény egyház hierarchikus szerkezetét mutatja be.

Templomos lovagok (12. század)

A legfontosabb lovagrendek egyike, mely a keresztes hadjáratokhoz kapcsolódóan jött létre.

A katolikus egyház felemelkedése

A középkorban a katolikus egyháznak hatalmas ereje volt - nem csak a hitélet, hanem a politika...

Kosárba helyezve!