Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kapcsolódó extrák

Kereszteződés

Játékos és látványos gyakorlási lehetőség a tájékozódással és a helymeghatározással...

Szögmásolás

Az adott alfa konvex szöget átmásoljuk egy adott F kezdőpontú f félegyenesre.

Alakzatok kirakása (egyszínű)

Egységkockákból kell összeállítanunk a megfelelő térbeli alakzatot (testet).

Gömb térfogata (szemléltetés)

A „tetraéderek” térfogatának összegzésével közelítő értéket kapunk a gömb térfogatára...

Pont tengelyes tükrözése

Adott a t tükörtengely és egy P pont. Szerkesszük meg a P pont t-re vonatkozó tükörképét, a P'...

A testek csoportosítása 2.

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák...

Kúpszerű testek

A kúpszerű testek típusaival, kúpokkal, gúlákkal és ezek származtatásával ismerkedhetünk.

Fény és árnyék

Fényforrás változtatásával tanulmányozhatod a koordináta rendszer síkjaira vettet árnyékokat.

Kosárba helyezve!