A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Földszerkezet (alapfok)

Földszerkezet (alapfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Földrajz

Címkék

Föld, földszerkezet, gömbhéj, légkör, hidroszféra, kőzetburok, bioszféra, élővilág, pedoszféra, kéreg, földköpeny, mag, földszelvény, sarki fény, meteor, ózonréteg, kontinens, óceán, bolygó, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Gömbhéjas szerkezet

 • légkör
 • légkör (0–1000 km)
 • az élővilág burka
 • alsó légkör (0–12 km)
 • vízburok
 • talajburok
 • földkéreg
 • szárazföldi kéreg
 • mélytengeri árok
 • óceáni hátság
 • óceáni kéreg
 • alsó köpeny
 • felső köpeny
 • (30–2900 km)
 • köpeny
 • mag
 • köpeny
 • (2900–6371 km)

Bolygónk nem csak kívülről gömbszerű. Mivel forog a tengelye körül, tulajdonképpen egymásra boruló, különböző tulajdonságú gömbhéjakból áll: felülről a külső gömbhéjak burkolják a felszínt, belsejében pedig a belső gömbhéjak találhatók.

Fogalomdefiníciók:

Légkör: a Föld legkülső burka, lényegében gázok keveréke.

Talajburok: a földkéreg legkülső, nem összefüggő, laza és termékeny rétege, amely vizet és tápanyagot biztosít a növények számára.

Vízburok: a Föld különböző halmazállapotú vizeit magába foglaló, nem összefüggő burka. Ide tartozik a felszín alatt a kőzetekbe zárt vagy ott tárolódó víz, a felszínen a vízfolyások, a tavak, a tengerek és az óceánok víztömege, valamint a légkörben lévő víz.

Az élővilág burka: az élet elterjedésének tere a Földön a kőzetburok külső részén, az alsó légkörben és a vízburokban.

Földkéreg: a Föld legkülső, legkisebb tömegű, szilárd kőzetekből álló gömbhéja.

Földköpeny: A Föld mintegy 2900 km vastag gömbhéja a kéreg és a földmag között. Felső része szilárd, ez alatt forró kőzetolvadék van, alsó része pedig szilárd halmazállapotú.

Mag: A Föld mintegy 7000 km átmérőjű, forró, vasból és nikkelből álló, nagyon sűrű legbelső része.

Földszelvény

 • légkör
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • ionizált légréteg
 • sarki fény
 • meteorok
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinens
 • óceán
 • az élővilág burka
 • kéreg
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • köpeny
 • 2900 km
 • 6371 km
 • mag
 • légkör
 • 50 km
 • 12 km
 • ózonréteg

Metszet

 • ionizált légréteg
 • sarki fény
 • meteorok
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinens
 • óceán
 • az élővilág burka
 • kéreg
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • köpeny
 • 2900 km
 • 6371 km
 • légkör
 • kéreg
 • köpeny
 • mag
 • légkör
 • 50 km
 • 12 km
 • ózonréteg

Animáció

 • légkör
 • légkör (0–1000 km)
 • az élővilág burka
 • alsó légkör (0–12 km)
 • vízburok
 • talajburok
 • földkéreg
 • szárazföldi kéreg
 • mélytengeri árok
 • óceáni hátság
 • óceáni kéreg
 • alsó köpeny
 • felső köpeny
 • (30–2900 km)
 • köpeny
 • légkör
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 800–1000 °C
 • ionizált légréteg
 • sarki fény
 • meteorok
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ózonréteg
 • felső légkör
 • középső légkör
 • alsó légkör
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ózonréteg
 • felső légkör
 • középső légkör
 • alsó légkör
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ózonréteg
 • felső légkör
 • középső légkör
 • alsó légkör
 • kontinens
 • óceán
 • az élővilág burka
 • kéreg
 • 30-60 km
 • 700 km
 • felső köpeny
 • 30-60 km
 • 700 km
 • enyhén képlékeny
 • szilárd
 • alsó köpeny
 • 30-60 km
 • 700 km
 • szilárd
 • 2900 km
 • köpeny
 • külső mag
 • 2900 km
 • 5100 km
 • folyékony
 • belső mag
 • 5100 km
 • 6371 km
 • szilárd
 • légkör
 • kéreg
 • köpeny
 • mag

Belső tagolódás

 • kéreg
 • köpeny
 • mag

Narráció

A Föld belső szerkezetét nehéz vizsgálni, mert a legmélyebb fúrások is csak pár tíz kilométerre hatolnak a Föld belsejébe, tehát csak érintik a 6371 km sugarú Föld felszínét. A 4,6 milliárd éve kialakult izzó Ősföldön – fokozatos lehűlés során és a forgás hatására – a szilárd, a légnemű és a folyékony anyagok egymástól elkülönültek és sűrűség szerint gömbhéjakba rendeződtek.

A gömbhéjakat külső, illetve belső gömbhéjakra osztjuk fel. A külső gömbhéjak a levegőburok az életöv és a vízburok, a belső gömbhéjak pedig a földkéreg, a földköpeny és a földmag.

A legkülső, legkönnyebb, gázokból álló gömbhéj a levegőburok. Felső határa pontosan nem meghatározható: több tízezer kilométeres magasságban éles határ nélkül megy át a bolygóközi tér anyagába. Felső határán a hőmérséklet 1000 °C körüli. Középső részén van a leghidegebb, -100 °C. Az alsó légkör felső részén található az ózonréteg.

A Föld belső gömbhéjai közül a földkéreg található legkívül. A szárazföldi kéreg az óceáni kéreghez képest vastagabb és összetétele is változatosabb: felső része szilikátokban gazdagabb, míg alsó része fémekben gazdagabb, nagyobb sűrűségű kőzetekből áll.

A földköpeny két részre osztható. A felső köpeny mintegy 700 km-es mélységig tart. Felső része szilárd, a kéreggel együtt alkotja a Föld szilárd kőzetburkát. Alsó része a képlékeny asztenoszféra. Az alsó köpeny szilárd halmazállapotú, benne lefelé haladva fokozatosan nő a nehezebb, fémes alkotórészek aránya. A köpeny 2900 km-es mélységig tart.

Alatta helyezkedik el a földmag, mely szintén két részre bomlik. A külső mag folyékony halmazállapotú fémekből áll, míg a belső mag szilárd, vas és nikkel összetételű.

Kapcsolódó extrák

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

A Föld és a Hold kialakulása

Az animáció a Föld és a Hold kialakulását mutatja be.

A Föld mágneses mezeje

A Föld mágneses északi és déli pólusa a földrajzi északi és déli pólus közelében található.

A földrajzi fokhálózat (középfok)

A földrajzi koordinátarendszer segítségével a földfelszín minden pontja két adattal megadható.

Földszerkezet (középfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Kőzetlemezek

A kőzetlemezek egymáshoz képest elmozdulhatnak.

Tengerfenék-térkép

A tengerfenéken jól megfigyelhetőek a kőzetlemezek határai.

Kosárba helyezve!