A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

Láncreakció

Az atommaghasadás során felszabaduló energia felhasználható békés és hadászati célokra is.

Kémia

Címkék

láncreakció, maghasadás, atomenergia, spontán hasadás, gerjesztett hasadás, radioaktivitás, radioaktív bomlás, plutónium, urán, neutronbesugárzás, hasadóanyag, fűtőelem, izotóp, atomreaktor, atombomba, kritikus tömeg, atommag, sugárszennyezés, hadászat, kémia

Kapcsolódó extrák

Atomerőmű

A magreakció eredményeként felszabaduló energiát villamosenergia-termelésre használják.

Radioaktivitás

A nem stabil atommagok bomlásának folyamatát nevezzük radioaktivitásnak.

Atombomba (1945)

A történelem egyik legpusztítóbb fegyverének kifejlesztésében magyar tudósok is részt vettek.

A Rutherford-kísérlet

A Rutherford-kísérlettel sikerült kimutatni a pozitív töltésű atommagok létét. Az eredmények egy új atommodell kidolgozásához szolgáltak alapul.

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

Elemi részecskék

A kvarkok és a leptonok építik fel az anyagot, a kölcsönhatásokat a bozonok közvetítik.

Fúziós reaktor

Az atommagfúzió környezetbarát, gyakorlatilag korlátlan energiaforrásként fog szolgálni.

Geotermikus erőmű

A geotermikus erőmű a felszín alatti forró és nagy nyomású víz energiáját alakítja át villamos energiává.

Marie Curie laboratóriuma

A fizikai és a kémiai Nobel-díjat is elnyerő Marie Curie a tudománytörténet talán legismertebb női alakja.

Naperőmű

A napsugárzás energiájának felhasználásával elektromos áramot termel.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

Kosárba helyezve!