A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

Elemi részecskék

Elemi részecskék

A kvarkok és a leptonok építik fel az anyagot, a kölcsönhatásokat a bozonok közvetítik.

Fizika

Címkék

elemi részecskék, LHC, CERN, standard modell, kvantumfizika, kvantummechanika, graviton, részecskegyorsító, gyenge kölcsönhatás, Higgs-bozon, nukleon, atommag, lepton, proton, neutron, bozon, neutrínó, elektron, müon, foton, gluon, erős kölcsönhatás, részecskefizika, szubatomi, antirészecske, kvantum, részecske, atom, kvark, tau, elektromágneses, fermion, elektronpálya, elektronhéj, kölcsönhatás, fizika

Kapcsolódó extrák

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

Radioaktivitás

A nem stabil atommagok bomlásának folyamatát nevezzük radioaktivitásnak.

A benzolmolekula kötései

A szénatomok között szigma-kötéseket és delokalizált pi-kötéseket is találunk.

A kalcium atompályái

Az animáció bemutatja a kalciumatom s és p atompályáinak szerkezetét.

A Nap

A Nap átmérője Földünkének kb. 109-szerese. Anyagának nagy része hidrogén.

A nitrogénmolekula kötései

A két N-atomot összekapcsoló egy szigma- és két pi-kötést szemlélteti az animáció.

A Rutherford-kísérlet

A Rutherford-kísérlettel sikerült kimutatni a pozitív töltésű atommagok létét. Az eredmények egy új atommodell kidolgozásához szolgáltak alapul.

Atombomba (1945)

A történelem egyik legpusztítóbb fegyverének kifejlesztésében magyar tudósok is részt vettek.

Atomerőmű

A magreakció eredményeként felszabaduló energiát villamosenergia-termelésre használják.

Fúziós reaktor

Az atommagfúzió környezetbarát, gyakorlatilag korlátlan energiaforrásként fog szolgálni.

Hogyan működik a lézer?

A lézerek keskeny, egyszínűnek tekinthető, nagy intenzitású fénysugár kibocsátására alkalmas eszközök.

Láncreakció

Az atommaghasadás során felszabaduló energia felhasználható békés és hadászati célokra is.

Marie Curie laboratóriuma

A fizikai és a kémiai Nobel-díjat is elnyerő Marie Curie a tudománytörténet talán legismertebb női alakja.

Kosárba helyezve!