A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

Az atommodellek fejlődése

Az atommodellek fejlődése

Az atom szerkezetéről alkotott felfogások, nézetek kialakulásának főbb állomásai napjainkig.

Kémia

Címkék

atommodell, Démokritosz, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Heisenberg, Schrödinger, atommag, elektronfelhő, atomszerkezet, proton, elektron, neutron, elemi részecskék, atomosz, gerjesztés, színkép, kvantummechanika, kémia

Kapcsolódó extrák

A benzolmolekula kötései

A szénatomok között szigma-kötéseket és delokalizált pi-kötéseket is találunk.

A kalcium atompályái

Az animáció bemutatja a kalciumatom s és p atompályáinak szerkezetét.

A nitrogénmolekula kötései

A két N-atomot összekapcsoló egy szigma- és két pi-kötést szemlélteti az animáció.

Hidrogénmolekula kialakulása

A hidrogénmolekulában a hidrogénatomokat kovalens kötés tartja össze.

Átlátszóság

Az animáció magyarázatot ad az átlátszóságra és az átlátszatlanságra, a röntgenvizsgálat elvére, valamint arra, hogy bizonyos anyagok csak bizonyos színű...

Elemi részecskék

A kvarkok és a leptonok építik fel az anyagot, a kölcsönhatásokat a bozonok közvetítik.

Molekulafeladatok I. (Kötések)

A kötéstípusok gyakorlását szolgáló feladat.

A Rutherford-kísérlet

A Rutherford-kísérlettel sikerült kimutatni a pozitív töltésű atommagok létét. Az eredmények egy új atommodell kidolgozásához szolgáltak alapul.

Az égi mechanika fejlődése

A jelenet a világegyetemről alkotott képünket befolyásoló csillagászok, fizikusok munkásságát foglalja össze.

Fizikusok, akik megváltoztatták a világot

E nagyszerű tudósok tevékenysége óriási hatást gyakorolt a fizika tudományának fejlődésére.

Hogyan működik az elektronmikroszkóp?

Az animáció segítségével megismerhetjük az elektronmikroszkóp szerkezetét és működését.

Láncreakció

Az atommaghasadás során felszabaduló energia felhasználható békés és hadászati célokra is.

Marie Curie laboratóriuma

A fizikai és a kémiai Nobel-díjat is elnyerő Marie Curie a tudománytörténet talán legismertebb női alakja.

Radioaktivitás

A nem stabil atommagok bomlásának folyamatát nevezzük radioaktivitásnak.

Szacharóz (répacukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Fehér színű, édeskés ízű, vízben jól oldódó vegyület, melyet a háztartásokban cukorként ismerünk.

Erőhatások

Az animáció a kerekes és csúszótalpas kiskocsira ható erőhatásokat mutatja be.

Kosárba helyezve!