A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A téglatestek csoportosítása

A téglatestek csoportosítása

A téglatestek különböző típusait hétköznapi használati tárgyak segítségével is szemléltethetjük.

Matematika

Címkék

téglatest, négyzetes hasáb, kocka, téglatestek csoportosítása, halmaz, csoportosítás, matematika

Kapcsolódó extrák

Téglatest

A téglalap alapú egyenes hasábokat (melyek oldallapjai is értelemszerűen téglalapok) téglatesteknek nevezzük.

Téglatest (feladatok)

A téglatest csúcsai segítségével egyértelműen azonosíthatók az élek, az átlók és a lapok.

Téglatest hálói (feladatok)

A jelenet segítségével áttekinthetjük egy adott téglatest különböző hálóit, és feladatokat is megoldhatunk.

A térfogat változása

A jelenet segítségével szemléletessé tehetjük a hasonlóság aránya és a térfogat változása közötti összefüggést.

A testek csoportosítása

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit szemlélteti konkrét példák segítségével.

Ames-szoba

A különleges szoba az észlelt távolság látszólagos méretre gyakorolt hatását szemlélteti.

Dobókocka

A szabályos dobókockákkal számos statisztikai és valószínűségszámítási feladatot oldhatunk meg.

Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kocka kirakása

A mintanézetek alapján egységkockákból kirakott kocka a térszemléleten kívül egyéb képességeket is fejleszt.

Hasábok

A geometriai testek közé tartozó hasábok számos típusát ismerhetjük meg, az általánostól a szabályosig.

Szabályos testek

A háromdimenziós térben létező öt szabályos („platóni”) test közül a kocka a legismertebb.

Felület- és térfogatszámítási feladat

Az „alapkockából” származtatott testekkel kapcsolatos számítási feladatok a térszemléletet is fejlesztik.

Kocka (feladatok)

A kocka csúcsainak segítségével egyértelműen azonosíthatjuk éleit, átlóit és lapjait.

Kocka hálója (feladatok)

A hat darab egybevágó négyzetből álló hálóból nem minden esetben hajtogatható kocka.

Kocka kifestése

Egy kocka csúcsai, élei, lapjai festhetők be különböző színekkel a feladatokban megadott szempontok szerint.

Kockákból kocka

Az egységkockákból kirakott szabályos hexaéder és a hozzá kapcsolódó feladat elmélyíti és rögzíti a kockáról tanultakat.

Kosárba helyezve!