Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

MozaLog digitalni dnevnik razvijen od strane Mozaik Educationa obrazovni je informacijski sustav koji na jedinstvenom sučelju omogućava izvršenje administrativnih i organizacijskih zadatak, koji se u školama svakodnevno obavljaju. Korištenjem mozaLog-a rad s klasičnom, papirnatim dnevnikom postaje suvišan.

Škola

pristojba za uslugu

200

EUR

/ Godina

Učenik

naknada za korištenje

6

EUR

/ Učenik / Godina

Isprobajte sada

Pristup digitalnom školskom dnevniku omogućen je korisnicima s niže navedenim razinama ovlasti.
Demo verziju mozaLog-a mogu isprobati korisnici svih razina, ali određene funkcije dostupne su samo u punoj verziji.

Nastavnik

Ravnatelj škole

Roditelj

Učenik

Administrator

Pokrenite demo verziju kao nastavnik
 • Upravljanje nastavom
 • Unos nastavnog materijala
 • Ocjenjivanje tijekom i na kraju školske godine
 • Školski učenički dnevnici
 • Školski učenički izvještaji
 • Dnevni izostanci
 • Pregled rasporeda sati
 • Pohvale i ukori
 • Planiranje i obavještavanje učenika o ispitima
 • Slanje poruka nastavnicima, roditeljima i učenicima
 • Statistika napretka, akademskih postignuća i izostanaka
Pokrenite demo verziju kao školski ravnatelj
 • Unos podataka (učenici, nastavnici, raspored)
 • Upravljanje rasporedom
 • Upravljanje rasporedom tijekom školske godine
 • Zamjene, otkazani sati
 • Zamjene satova, izmijenjen raspored sati
 • Zajednička događanja
 • Podaci o nastavnicima, učenicima i roditeljima
 • Upravljanje korisnicima
 • Završetak školske godine
 • Štampanje cjelokupnog školskog dnevnika
 • Statistika napretka, akademskih postignuća, broja učenika i izostanaka
 • Postavke škole
 • Katalog podataka

Mogućnost za stjecanje prava nastavnika

Pokrenite demo verziju kao roditelj

Pristup školskim podacima učenika:

 • Dnevne lekcije i nastavni materijal
 • Školski dnevnici, školski izvještaji
 • Pohvale i ukori
 • Dnevni izostanci
 • Statistika o izostancima
 • Tjedni raspored sati
 • Osobni podaci
 • Slanje poruka nastavnicima, dogovori za konzultacije s nastavnicima
 • Email obavijesti o ocjenama učenika, izostancima, pohvalama i ukorima, kao i o školskim programima i zadacima
Pokrenite demo verziju kao učenik
 • Dnevni zadaci, nastavni materijal
 • Školski dnevnici, školski izvještaji
 • Pohvale i ukori
 • Dnevni izostanci
 • Tjedni raspored sati
 • Osobni podaci
 • Slanje poruka nastavnicima
 • Upravljanje ljetnom praksom i javnom službom
 • Email obavijesti o ocjenama učenika, pohvalama i ukorima, kao i o školskim programima i zadacima
Pokrenite demo verziju kao administrator
 • Unos podataka (učenici, nastavnici, raspored)
 • Upravljanje rasporedom
 • Upravljanje rasporedom tijekom školske godine
 • Zamjene, otkazani sati
 • Zamjene sati, izmijenjen raspored sati
 • Zajednička događanja
 • Podaci o nastavnicima, učenicima i roditeljima
 • Upravljanje korisnicima
 • Završetak školske godine
 • Štampanje cjelokupnog školskog dnevnika
 • Statistika napretka, akademskih postignuća, broja učenika i izostanaka

Mogućnost za stjecanje prava nastavnika

Korisničko sučelje i stavke izbornika demo verzije mozaLog-a prikazani su na odabranom jeziku. Sadržaj,. kao što je ime učenika ili naziv predmeta, navedeni su samo kao primjeri i bit će prikazani na engleskom jeziku.

Naručite

Zašto odabrati mozaLog?

Dostupno svuda

Digitalni dnevnik dostupan je sa svakog računala, tableta ili pametnog telefona koji je povezan s internetom. Za korištenje nije potrebna instalacija dodatnog programa već se koristi internet preglednik.

Stabilno

Nesmetan rad naše usluge digitalnog dnevnika 24 sata dnevno osiguravaju poslužitelji tako da mozaLog mogu koristiti tisuće ljudi u isto vrijeme preko interneta.

Svestran

mozaLog u znatnoj mjeri smanjuje opseg administrativnih poslova, osim toga može biti sučelje za efikasnu komunikaciju unutar ustanove, ali i s roditeljima. Uporaba sučelja je jednostavna, može se naučiti bez nekog posebnog računalniškog znanja.

Siguran

Softver je pod nadzorom stručnjaka koji kreiraju dnevne sigurnosne kopije cijele mozaLog baze podataka.

Komunikacija

mozaLog omogućava izravnu komunikaciju na visokoj razini između održavatelja i ustanova, kao i između uprave škole, nastavnika, učenika i roditelja.

Sva administracija, raspored i izvršenje zadataka mogu se nadgledati i pratiti. On line veza između održavatelja i ustanova pod njegovom upravom može biti učinkovita.

Digitalni dnevnik s pojednostavljenim organizacijskim i administrativnim poslovima može doprinijeti efikasnijem i boljem radu obrazovnog sustava te poboboljšanju kvalitete obrazovanja.

Pomoću digitalnog dnevnika školski odbor će uvijek imati ažurne informacije o osobnim i zaposleničkim podatcima nastavnika te o broju, statistici, napretku u gradivu i izostancima učenika.

Dnevni zadatci, ocjenjivanje, izostanci

Sustav omogućava nastavnicima bru izradu školske administracije, bilo gdje pomoću svuda dostupnih suvremenih računalnih sredstava. Nastavnici mogu koristiti vlastitu stranicu za snimanje svoje nastavne teme, jednostavno mogu upisati gradivo školskog sata, mogu pregledati rad u pojedinim razredima, nadoknaditi eventualne zaostanke ili čak ispisati cjelogodišnji dnevnik ocjena.

Prilikom upisa ocjena, uz njih se može dodati napomena ili upisati tip ocjene. To omogućava nastavniku prisjećanje okolnosti ocjenjivanja i nakon nekoliko mjeseci. Po potrebi se ranije ocjene mogu promijeniti.

Osim izostanaka mogu se upisati kašnjenja, oslobođenja ili eventualni nedostatak školske opreme.

Jednostavna administracija, statistike, izvještaji

mozaLog može preuzeti učeničke podatake iz centralnog informacijskog sustava. Nakon preuzimanja treba samo upisati moguće promjene podataka kako bi administrativni susatv uvjek bio ažuriran. mozaLog jednim klikom izrađuje statistiku svih podataka o učeniku (ocjene, izostanci) koji su tako dostupni razredniku i ravnatelju.

mozaLog je pogodan za izračunavanje razrednih prosjeka i prosjeka pojedinih testova, čime se omogućuje raznovrsna analiza akademskih postignuća. Usporedni grafikoni u elektronskim dnevnicima korisnicima pomažu u praćenju promjena u akademskim razrednim postignućima.

Statistike izostanaka mogu se pregledati, može se pratiti promjena opravdanih i neopravdanih izostanaka. Kod registracije mogu se postaviti i postotne granice. Sustav automatski obilježi učenike koji iz nekog nastavnog predmeta dostignu te granice i ističe ih u statistici.

Raspored sati, zamjene

Za upis rasporeda sati mozaLog podržava više rješenja. Moguć je prijenos podataka iz aSc uređivača rasporeda, ali je program kompatibilan i sa excel tablicama. mozaLog raspolaže i vlastitim uređivačem rasporeda, njime se mogu s lakoćom rješavati promjene u rasporedu tijekom školske godine.

Sustav može upravljati zamjenama satova ili nastavnika bez dodatnog administracijskog rada za nastavnike. Pored redovite nastave, mozaLog također može upravljati školskim događaje (svečanosti, priredbe, terenske nastave).

mozaLog digitalni dnevnik vrši potrebnu administraciju satova i izvannastavnih aktivnosti prema rasporedu. U mozaLog se mogu upisati sve aktivnosti koje se ne mogu uvrstiti u svakodnevni školski raspored.

Za neočekivane zamjene možete iskoristiti mozaLog za izdavanje popisa nastavnika, koji su u danom terminu slobodni, ističući one koji odgovaraju po struci, ali i one koji predaju u tom razredu druge predmete. Zamjensje satove nastavnik može upisati na isti način kao i one iz redovnoga rasporeda. Mogu se upisati i dugotrajne zamjene.

Prednosti za školsku upravu

Budući da svi zaposlenici škole koriste jedan zajednički dnevnik vođenje školske adnimistracije postaje jednostavnije. Vrijeme potrebno za dokumentaciju može se znatno smanjiti, time se postiže željena ažurna administracija i ostaje više vremena za pedagoški rad. Sustav svima pruža jednostavan i razumljiv pregled školskog rada.

U modulu godišnjeg rasporeda rada može se isplanirati raspored rada kroz školsku godinu, zabilježiti nastavne dane, radne dane bez nastave, školske praznike, priredbe, terenske nastave. Nastavnim danima mogu se dodati podatci koji koriste učiteljima, učenicima i roditeljima.

Program može napraviti izvještaje za širok krug djelatnosti - statistike, koje su potrebne vodstvu škole dostupne su jednim klikom. Može se prikazati statistika uspjeha svakog razreda ili se mogu usporediti statistike uspjeha više razreda. Digitalni dnevnik će na kraju školske godine pokazati statistiku izostanaka i uspjeha u razredu, u cijeloj školi i statistički list svih učenika škole. Statistički listovi se mogu napraviti po učenicima, po razredima ili za cijelu školu.

Ukoliko školska uprava želi napraviti izvješće ili pregled rada škole pomoću mozaLog-a mogu se napraviti zanimljivi dijagrami, sveobuhvatne analize i informativna predavanja.

Komunikacija s roditeljima i učenicima

Pomoću mozaLog digitalnog dnevnika roditelji mogu svakodnevno pratiti ocjene, izostanke, kao i procjenu njihovog ponašanja i marljivost. Nastavnici mogu komunicirati s učenicima i roditeljima koristeći mozaLog.

Roditelji mogu pratiti dnevni raspored djeteta, čak i temu pojedinog sata. Digitalni dnevnik pomaže roditeljima, u svakodnevnom praćenju djetetova napretka. Pedagozi mogu unaprijed najaviti školske događaje, terenske nastave ili nadnevke provjera znanja tako da učenici i roditelji budu informirani o nadolazećim zadatcima.

Ukoliko roditelji žele, o svim bilješkama vezanim za njihovu djecu (ocjene, izostanci, pohvale, ukori) mogu dobiti automatsku obavijest elektroničkom poštom.

Uspostava kontakta između škole i roditelja postaje jednostavnija unutar sustava, na taj im način, osim osobnih susreta (roditeljski sastanci, informacije), stoji na raspolaganju novi oblik komunikacije.

Zaštita podataka i sigurnost

Digitalni dnevnik radi na poslužiteljima pod nadzorom stručnjaka. Širokopojasni poslužitelji omogućuju istodobno prijavljivanje korisnika i paralelno korištenje programa. U mozaLog se može prijaviti s više korisničkih razina. Razina korisnika određuje pristup podatcima i kakvi se mogu promijeniti.

 • Sigurnost garantiraju zabilježene prijave, promet podataka obavlja se putem zaštićene i kontrolirane internet veze.
 • Sustav prepoznaje i sprema neuspjele pokušaje neovlaštenih korisnika koji se kasnije mogu provjeriti.
 • Digitalni dnevnik registrira točno vrijeme upisivanja i eventualne promjene ocjena.
 • U cilju sigurnosti cijela se baza podataka digitalnog dnevnika može svakodnevno spremiti.

Digitalni dnevnik na internet stranici škole

Usluga školske stranice Mozaik Education-a je mozaPortal, stranica namijenjena za školsku uporabu koja trenutno ima praktičnu funkcionalnu posebno dizajniranu i testiranu kako bi odgovarala školskom okruženju. Sustav izbornika se može mijenjati i prilagođavati individualnim školskim potrebama.

Digitalni dnevnik može se naručiti s mozaPortal internet sučeljem. U tom slučaju, mozaLog je ugrađen u web stranicama škole, a dostupan je iz izbornika. Na mozaPortalu se mogu objaviti podaci iz razrednih knjiga. Primjerice, popis nastavnika, učenika, razreda, raspored sati, plan školskog rada.

Added to your cart.