Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Svjetlost i sijenka

Mijenjajući izvor svjetlosti možete proučavati sijenke koje se pojavljuju na ravni koordinatnog...

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Soma kocka

Trodimenzionalne igre za sastavljanje sa zadacima i rješenjima.

Eulerova poliedasrka formula

Leonhard Euler je formirao formulu o osnovnim osobinama konveksnih poliedara.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume...

Prostorni koordinati sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logika: odaberite jedini različiti uteg u hrpi istih.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Gometrijske transformacije 3. (reflekcija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne reflekcije (u ravnini i u prostoru).

Gometrijske transformacije 3. (premještanje)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalna premještanja (u ravnini i u prostoru).

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Kocka (zadaće)

Bridove, dijagonale i stranice kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Zanimljive plohe

Mebijusova traka i Klajnov bokal su zanimljive dvodimenzionalne plohe sa samo jednom stranom.

Tangram 3D

Osobita 3D inačica logičke igre kineskog podrijetla.

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Igraća kockica

Igraće kockice nam mogu poslužiti za rješavanje zadaća iz statistike i iz računanja vjerojatnosti.

Added to your cart.