Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Gometrijske transformacije – pomak

Animacija nam prikazuje pomak u ravnini i u prostoru.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logika: odaberite jedini različiti uteg u hrpi istih.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Roboti

Robotom letimo u matematički svijet prostornog razmišljanja.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, stranica) koja je...

Slaganje geometrijskih oblika (3D)

Od kocki će se složiti prikladna prostorna forma u danoj koordinati, iz dane perspektive.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili...

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Kocka (zadaće)

Bridove, dijagonale i stranice kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Tangram 3D

Posebna 3D inačica logičke igre kineskog podrijetla.

Added to your cart.