Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Roboti

Zabavna igra o različitim prostornim objektima.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Geometrijske transformacije – premještanje

Animacija nam prikazuje premještaj u ravnini i u prostoru.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logička vježba: imate mnogo utega koji izgledaju isto, ali morate pronaći samo...

Zanimljive plohe

Mebijusova traka i Klajnov bokal su zanimljive dvodimenzionalne plohe sa samo jednom stranom.

Kocka (zadaće)

Bridove, dijagonale i stranice kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Dijeljenje prostora na 3 ravnine.

Postoji više različitih načina, kako sa tri ravnine možemo presiječi prostor.

Tangram 3D

Posebna 3D inačica logičke igre kineskog podrijetla.

Presjek stošca

Presjek stošca је prostorna krivulja, koja se dobiva kada se ravni kružni stožac...

Platonova tijela

Ova animacija prikazuje pet uobičajenih trodimenzionalnih (ili Platonskih) tijela, od...

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili...

Added to your cart.