Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i...

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Taljenje i zamrzavanje

Tokom zamrzavanja se među vodenim molekulama nastaju veze vodika i tako se stvara...

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje...

RNK

Polinukleotid, koji se sastoji od fosforne kiseline, riboze i različitih baza (uracila,...

Molekula ulja

Trigliceridi sa nezasićenim masnim kiselinama su tekući na sobnoj temperaturi.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i...

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac se koristi u najrazličitijim primerima.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera u mlijeku sisavaca.

Added to your cart.