Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne svrhe.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom u prostoru

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom u prostoru je najmanje čvrst ustroj kovina.

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom na površini

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom na površini daje najčvrstiji spoj atoma.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba, skoro pa nepostojana kiselina, poznata samo u vodenom rastvoru.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu...

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac se koristi u najrazličitijim primerima.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija čistog ugljika, koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

RNK

Polinukleotid, koji se sastoji od fosforne kiseline, riboze i različitih baza (uracila, adenina...

Added to your cart.