Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne svrhe.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac se koristi u najrazličitijim primerima.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija čistog ugljika, koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera u mlijeku sisavaca.

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu...

Molekula ulja

Trigliceridi sa nezasićenim masnim kiselinama su tekući na sobnoj temperaturi.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

RNK

Polinukleotid, koji se sastoji od fosforne kiseline, riboze i različitih baza (uracila, adenina...

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih...

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Added to your cart.