Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Dijelovi ljudskog tijela

Animacija prikazuje dijelove glave, trupa i udova.

Konstrukcija i gradnja autoceste

Na autocestama se možemo voziti razdvojenim kolnikom.

Stambena zgrada u antičkom Rimu

Prostrane stambene zgrade bogatijih Rimljana su imale različite tlocrte i sastojale su se...

Stambena kuća u antičkoj Grčkoj

Prosječna stambena kuća u antičkoj Grčkoj imala je geometrčki raspoređen pravokutni...

Prvi fotoaparati (dagerotipija)

Dagerotipija je prvi fotografski proces, izumljen od strane francuskih pionira fotografije.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Stonehenge (Velika Britanija, brončano doba)

Današnji znanstvenici mogu samo nagađati o tome što je širom svijeta poznata kamena...

Gradski krajolik u srednjem vijeku

Višekatne stambene zgrade srednjovjekovnih gradova su bile građene od kamena ili opeke i...

Oko

Oko je važan osjetilni organ koji služi pretvaranju svjetlosti u živčane impulse.

Gutenbergova tiskara (Mainz, 15. stoljeće)

Na temelju liste engleskog časopisa Life je Gutenbergov tiskarski postupak bio...

Sunce

Promjer Sunca približno je 109 puta veći od promjera Zemlje. Većinu njegove mase čini vodik.

Struktura Zemlje (srednji stupanj)

Unutrašnjost Zemlje se sastoji od više sferičnih slojeva.

Solarni sustav, planetarna putanja ili orbita

Oko sunca se kreće osam planeta na eliptičnoj putanji.

Izmjena godišnjih doba (srednji stupanj)

Godišnja doba javljaju se kao posljedica različitog nagiba osi Zemljine vrtnje, zbog čega...

Zemljopisni koordinatni sustav

Svaka točka na Zemlji može se točno odrediti pomoću zemljopisnog koordinatnog sustava.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje...

Međunarodna svemirska postaja

Svemirsku postaju je izgradilo 16 zemalja, njome je obezbijeđena nazočnost čovjeka u svemiru.

Anatomija kralježnične moždine

Kralježnična moždina dio je središnjega živčanoga sustava, smještena je u kralježnici i...

Ljudski mozak

Glavni dijelovi mozga su moždano deblo, međumozak, veliki mozak i mali mozak.

Added to your cart.