Vlak TGV POS

Brzi vlak TGV POS saobraća između Pariza i južne Njemačke brzinom od 320 km na sat.

Solarni sustav, planetarna putanja ili orbita

Oko sunca se kreće osam planeta na eliptičnoj putanji.

Gutenbergova tiskara (Mainz, 15. stoljeće)

Na temelju liste engleskog časopisa Life je Gutenbergov tiskarski postupak bio...

Formiranje oblaka i oborina, vrste oblaka

Voda, koja se isparava, formira oblake različitih oblika, iz kojih voda u vidu oborina...

Magnetsko polje Zemlje

Sjeverno i južno magnetso polje Zemlje je u blizini zemljopisnog sjevernog i južnog pola.

Upala srednjeg uha

Animacija prikazuje simptome i lječenje sekretorne upale srednjeg uha.

Parna lokomotiva BR Standard Class 3 2-6-2T

Ovaj tip parnih lokomotiva je korišten u Velikoj Britaniji, proizvodili su ih 1950-ih godina.

Riječni rak

Riječni rak živi u bistrim vodama diljem Europe.

Zemlja

Zemlja je terestrički ili kameni planet, ima atmosferu sa kisikom i čvrstu koru.

Razvitak i djelovanje kompozitnih vulkana

Kompozitni vulkan se sastoji od slojeva očvrsnule lave, kamene krhotine i vulkanskog pepela.

Pomrčina Mjeseca

Pomrčina Mjeseca javlja se kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, što je moguće samo kada se...

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Edisonova električna žarulja

Američki elektrotehničar, Edison je 1879 izumio električnu žarulju, koja je promijenila...

Dinamo (srednji stupanj)

Dinamo pretvara mehaničku energiju u električnu energiju.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Flora i fauna razdoblja karbona

Živa bića koja su živjeli u razdoblju između devona i perma (prije 358-299 milijuna...

Pomrčina Sunca

Kada se Sunce, Mjesec i Zemlja nađu u istoj ravnini, Mjesec može djelomično ili potpuno...

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logika: odaberite jedini različiti uteg u hrpi istih.

Added to your cart.