Građa poprečnoprugastih mišića

Animacija prikazuje finu molekularnu strukturu i mehanizam mišića.

Dijelovi ljudskog tijela

Animacija prikazuje dijelove glave, trupa i udova.

Djelovanje neuroprijenosnika

Neuroprijenosnici su kemijske tvari u ulozi komunikacijskih sredstava među neuronima.

Dišni sustav

Dišni je sustav odgovoran za izmjenu plinova između organizma i njegove okoline (udisanje...

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Santa Maria (15. stoljeće)

Trojarbolna nava Santa Maria je bila admiralski brod Kristofora Kolumba u Dobu otkrića.

Stambena zgrada u antičkom Rimu

Prostrane stambene zgrade bogatijih Rimljana su imale različite tlocrte i sastojale su se...

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Stambena kuća u antičkoj Grčkoj

Prosječna stambena kuća u antičkoj Grčkoj imala je geometrčki raspoređen pravokutni...

Palača u Knosu (2. tisućljeće prije naše ere)

Najveće arheološko nalazište iz brončanog doba na Kreti najvjerojatnije je bilo obredno i...

Slijetanje na Mjesec, 20. srpnja 1969. godine

Neil Armstrong, član posade svemirske letjelice Apolo 11, bio je prvi čovjek koji je...

Dijelovi ljudskog mozga

Ljudski mozak sastoji se od moždanog debla, malog mozga, međumozga i velikog mozga koji...

Slojevi kože i kožni osjeti

Koža je vanjski pokrov našega tijela koji je građen od tri sloja: pousmine, usmine i...

Razvitak i djelovanje kompozitnih vulkana

Kompozitni vulkan se sastoji od slojeva očvrsnule lave, kamene krhotine i vulkanskog pepela.

Magnetsko polje Zemlje

Sjeverno i južno magnetso polje Zemlje je u blizini zemljopisnog sjevernog i južnog pola.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Srce

Srce je središnja pumpa krvožilnog sustava.

Bijela kuća (Washington, 1800)

Jedna od najpoznatijih zgrada svijeta, rezidencija i ured najpoznatijeg političara na...

Rutherfordov pokus

Rutherfordovim pokusom je dokazano postojanje atomske jezgre pozitivnog naboja. Na osnovu...

Added to your cart.