Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Vodovod i cesta u antičkom Rimu

Izvrsno mjerilo za razvijenost rimske civilizacije je odličan sustav cesta i vodovoda u...

Kako radi slavina?

Animacija nam odlično prikazuje princip rada tri najosnovnija tipa slavine.

Izvori svjetlosti u kućanstvu

Animacija nam pokazuje izvore svjetlosti koje upotrebljavamo u kućanstvu, njihovo...

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656 000...

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskog jezgra je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne...

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao...

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više...

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom...

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije,...

Heronova kugla (eolipile)

Eolipile se smatra prvim parnim strojem u povijesti, koju je konstruirao Heron iz...

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Naftna platforma

Na sred čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Pasivna kuća

U pasivnoj kući ugodna temperatura zraka postiže se bez uporabe klasičnih sustava...

Rad naftne bušotine

Mašinerija koja vrši ispumpavanje sirove nafte na površinu.

Elektrana na plimu i oseku

Energija plime i oseke spada u oblik hidro-energije, koja gibanje mora uzrokovano padom i...

Added to your cart.