Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više...

Izvori svjetlosti u kućanstvu

Animacija nam pokazuje izvore svjetlosti koje upotrebljavamo u kućanstvu, njihovo...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskog jezgra je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen...

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656 000...

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao...

Vodovod i cesta u antičkom Rimu

Izvrsno mjerilo za razvijenost rimske civilizacije je odličan sustav cesta i vodovoda u...

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije,...

Kako radi slavina?

Animacija nam odlično prikazuje princip rada tri najosnovnija tipa slavine.

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom...

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne...

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Pasivna kuća

U pasivnoj kući ugodna temperatura zraka postiže se bez uporabe klasičnih sustava...

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj...

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski...

Naftna platforma

Na sred čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Komunalije

Sustav telekomunkacijskih, plinskih i električnih vodova, vodovoda, grijanja, kanalizacije.

Added to your cart.