Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju gibanje planeta oko Sunca.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Koliko je sati?

Pomoću animacije vježbat ćemo uporabu analognih i digitalnih satova.

Refleksija i refrakcija svjetlosnog zraka.

Na plohi koja razdvaja dvije različite tvari u kojima je brzina vala različita, svjetlost se...

Dizajniranje kuhinjskog namještaja - koordinatni sustav u prostoru

Kompjuterski model kuhinjskog namještaja će nas upoznati sa upotrebom koordinatnog sustava.

Soma kocka

Trodimenzionalne igre za sastavljanje sa zadacima i rješenjima.

Sjene

Promjena svjetlosti zavisno od godišnjih doba. Mjerenje visine pomoću sjene.

Eulerova poliedasrka formula

Leonhard Euler je formirao formulu o osnovnim osobinama konveksnih poliedara.

Orijentacija u prostoru

Animacija omogućuje razvoj prostornog razmišljanja i orijentaciju u prostroru pomoću prostornih...

Gometrijske transformacije 3. (premještanje)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalna premještanja (u ravnini i u prostoru).

Gometrijske transformacije 3. (reflekcija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne reflekcije (u ravnini i u prostoru).

Prostorni koordinati sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logika: odaberite jedini različiti uteg u hrpi istih.

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Added to your cart.