Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Roboti

Zabavna igra o različitim prostornim objektima.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju gibanje planeta oko Sunca.

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logička vježba: imate mnogo utega koji izgledaju isto, ali morate pronaći samo...

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Geometrijske transformacije – premještanje

Animacija nam prikazuje premještaj u ravnini i u prostoru.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

3D slagalica

Ova zanimljiva i šarena igra potpomaže razvoj osjećaja za prostor i pruža mogućnost...

Dijeljenje prostora na 3 ravnine.

Postoji više različitih načina, kako sa tri ravnine možemo presiječi prostor.

Zanimljive plohe

Mebijusova traka i Klajnov bokal su zanimljive dvodimenzionalne plohe sa samo jednom stranom.

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili...

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Prvi dani u školi

Nauči pojmove boja, brojeva, slova I oblika dok se igrate

Added to your cart.