Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Koliko je sati?

Pomoću animacije vježbat ćemo uporabu analognih i digitalnih satova.

Roboti

Zabavna igra o različitim prostornim objektima.

Prvi dani u školi

Nauči pojmove boja, brojeva, slova I oblika dok se igrate

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju gibanje planeta oko Sunca.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logička vježba: imate mnogo utega koji izgledaju isto, ali morate pronaći samo...

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Geometrijske transformacije – premještanje

Animacija nam prikazuje premještaj u ravnini i u prostoru.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

3D slagalica

Ova zanimljiva i šarena igra potpomaže razvoj osjećaja za prostor i pruža mogućnost...

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Presjek stošca

Presjek stošca је prostorna krivulja, koja se dobiva kada se ravni kružni stožac...

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Dijeljenje prostora na 3 ravnine.

Postoji više različitih načina, kako sa tri ravnine možemo presiječi prostor.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili...

Added to your cart.