Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te...

Koliko je sati?

Pomoću animacije vježbat ćemo uporabu analognih i digitalnih satova.

Roboti

Zabavna igra o različitim prostornim objektima.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logička vježba: imate mnogo utega koji izgledaju isto, ali morate pronaći samo...

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Geometrijske transformacije – premještanje

Animacija nam prikazuje premještaj u ravnini i u prostoru.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju gibanje planeta oko Sunca.

Valjak

Animacije prikazuje tipove valjka kao i njihove bočne plohe.

Raskrižje

Zabavna i spektakularna animacija za vježbanje prostorne orijentacije.

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Dijeljenje prostora na 3 ravnine.

Postoji više različitih načina, kako sa tri ravnine možemo presiječi prostor.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili...

Platonova tijela

Ova animacija prikazuje pet uobičajenih trodimenzionalnih (ili Platonskih) tijela, od...

Kocka (zadaće)

Bridove, dijagonale i stranice kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Added to your cart.