Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Tvar stanične stijenke i vlakana biljke.

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Bijeli, zrnasti prah masna opipa, pojavljuje se praktički u svim biljnim i životinjskim mastima.

RNK

Polinukleotid, koji se sastoji od fosforne kiseline, riboze i različitih baza (uracila, adenina...

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija čistog ugljika, koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Kemijski spoj bijele boje, slatkastog okusa, odlično se otapa u vodi, poznat pod imenom šećer.

Hemoglobin

Hemoglobin je krvni pigment, služi za prijenos kisika. Nalazi se u crvenim krvnim stanicama krvi...

Molekula ulja

Trigliceridi sa nezasićenim masnim kiselinama su tekući na sobnoj temperaturi.

Rafiniranje nafte

Od sirove nafte se destilacijom dobijaju razni proizvodi (dizel, benzin, ulja za podmazivanje).

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera u mlijeku sisavaca.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu...

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Dijamant

Jedan od alotropskih modifikacija ugljika. Najtvrđi materijal na svijetu.

Grafit

Jedan od alotropskih modifikacija ugljika.

Alkani

Alkani su zasićeni ugljikovodici, koji se mogu složiti u homologni red.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

Added to your cart.