Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

RNK

Polinukleotid, koji se sastoji od fosforne kiseline, riboze i različitih baza (uracila, adenina...

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Bijeli, zrnasti prah masna opipa, pojavljuje se praktički u svim biljnim i životinjskim mastima.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Tvar stanične stijenke i vlakana biljke.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Kemijski spoj bijele boje, slatkastog okusa, odlično se otapa u vodi, poznat pod imenom šećer.

Hemoglobin

Protein nosača kisika u našim crvenim krvnim stanicama.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera u mlijeku sisavaca.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija čistog ugljika, koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Rafiniranje nafte

Od sirove nafte se destilacijom dobijaju razni proizvodi (dizel, benzin, ulja za podmazivanje).

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu...

Molekula ulja

Trigliceridi sa nezasićenim masnim kiselinama su tekući na sobnoj temperaturi.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Alkani

Alkani su zasićeni ugljikovodici, koji se mogu složiti u homologni red.

Grafit

Jedan od alotropskih modifikacija ugljika.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

Dijamant

To je kristalni alotrop elementarnog ugljika i ima najveću tvrdoću prirodnih materijala.

Added to your cart.