Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

RNK

Polinukleotid, koji se sastoji od fosforne kiseline, riboze i različitih baza (uracila,...

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Bijeli, zrnasti prah masna opipa, pojavljuje se praktički u svim biljnim i životinjskim...

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Kemijski spoj bijele boje, slatkastog okusa, odlično se otapa u vodi, poznat pod imenom...

Hemoglobin

Protein nosača kisika u našim crvenim krvnim stanicama.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera u mlijeku sisavaca.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Rafiniranje nafte

Od sirove nafte se destilacijom dobijaju razni proizvodi (dizel, benzin, ulja za...

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i...

Molekula ulja

Trigliceridi sa nezasićenim masnim kiselinama su tekući na sobnoj temperaturi.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Alkani

Alkani su zasićeni ugljikovodici, koji se mogu složiti u homologni red.

Grafit

Jedan od alotropskih modifikacija ugljika.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

Dijamant

To je kristalni alotrop elementarnog ugljika i ima najveću tvrdoću prirodnih materijala.

Added to your cart.