Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Ozonski omotač

Važnost ozonskog omotača za život na Zemlji je ogromna. To je filter za ultraljubičasto zračenje...

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne svrhe.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Promjene agregatnog stanja

Promjene agregatnih stanja zapravo su fazni prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče...

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom na površini

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom na površini daje najčvrstiji spoj atoma.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac se koristi u najrazličitijim primerima.

Otapanje klorovodika u vodi

Vodeni rastvor klorovodika je solna kiselina.

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba, skoro pa nepostojana kiselina, poznata samo u vodenom rastvoru.

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom u prostoru

Kockasti rešetkasti ustroj sa centralnom tačkom u prostoru je najmanje čvrst ustroj kovina.

Metali

Atomi metala tvore pravilnu rešetkastu strukturu.

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Heksagonalan metalni rešetkasti ustroj

Kovine sa heksagonalnim rešetkastim ustrojem su kruti, teško obradivi.

Added to your cart.