Vulkanska aktivnost

Ova animacija prikazuje različite tipove erupcije vulkana.

Nabiranje (napredni stupanj)

Lateralna sila pritiska uzrokuje nabiranje stjenovitih slojeva. Na taj način nastaju nabrane...

Tektonske ploče

Tektonske ploče se pomiču neovisno jedna od druge.

Morske mijene

Plima i oseka periodično su dizanje i spuštanje razine mora nastalo pod utjecajem gravitacijske...

Rasjed (srednji stupanj)

Rasjed je pukotina u stijeni koja nastaje izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim smicanjem dijelova...

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Munja

Munja je naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja popraćeno bljeskom i snažnim zvukom,...

Kruženje vode (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese:...

Zemljopisni pojmovi

Animacija nam pokazuje važnije reljefne oblike, površinske vode i njihova obilježja.

Formiranje oblaka i oborina, vrste oblaka

Voda, koja se isparava, formira oblake različitih oblika, iz kojih voda u vidu oborina dospjeva...

Vruće točke

Vruće točke su mjesta na Zemljinoj kori, gdje magma često izbije na površinu, što uzrokuje...

Tsunami

Tsunamiji su izuzetno visoki valovi nemjerljive destuktivne moći.

Razvitak i djelovanje kompozitnih vulkana

Kompozitni vulkan se sastoji od slojeva očvrsnule lave, kamene krhotine i vulkanskog pepela.

Slojevi mora

Fizikalne osobine mora te flora i fauna mijenjaju se ovisno o dubini mora.

Eolski procesi u pustinjama

Vjetar, kao vanjska sila, igra važnu ulogu u formiranju pustinjskog reljefa.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče...

Putanja Sunca na važnijim zemljopisnim dužinama Zemlje

Prividno kretanje Sunca posljedica je rotacije Zemlje oko vlastite osi.

Morske struje

Morske struje su povezano gibanje morske odnosno oceanske vode, koje gibanje ima važan...

Potres

Potres je jedna od prirodnih nepogoda nevjerojatne razorne moći.

Kako morska voda oblikuje površinu Zemlje?

Morska voda, kao vanjska sila, ima važnu ulogu u oblikovanju priobalnog reljefa.

Added to your cart.