Barska kornjača

Animacija prikazuje anatomiju kornjača.

Obični jelenak

Kroz primjer običnog jelenka možemo upoznati rad mišića i mehanizam leta kukaca te...

Paukova nit, paukova mreža

Gustoća paukove mreže je manja od najlona, ali joj je vlačna čvrstoća veća nego čelikova.

Stegosaur

Pragmaz, koji je leđnim pločicama postizao poželjnu temperaturu tijela.

Kukuruz

Kukuruz je jedna od najvažnijih monosupnih poljoprivrednih kultura.

Triceratops

Dinosaur iz razdoblja Krede, prepoznatljiv po zaštitnoj koštanoj ploči na vratu i tri roga.

Sjemenka i klijanje

Dvosupnice klijaju sa dvije supke, a jednosupnice sa jednom.

Kupusni bijelac

Kupusni bijelac je česta vrsta, na čijem primjeru možemo naučiti anatomsku građu ovih kukaca.

Obični (crveni) jelen

Obični je jelen parnoprstaš preživač. Mužjaci su prepoznatljivi po spektakularnom rogovlju.

Bjelouška

Bjeloušku ćemo lako prepoznati po pjegama na stražnjem dijelu glave.

Šaran

Slatkovodna riba koja se jede u mnogim dijelovima svijeta.

Divlja patka (gluhara)

Ova animacija pokazuje anatomiju ptica na primjeru divlje patke.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺...

Planaria gonocephala

Jedan od najpoznatijih virnjaka.

Evolucija mozga kralježnjaka

Tijekom evolucije kralježnjaka se relativna razvijenost posebnih dijelova mozga mijenjala.

Obična (ili europska) krtica

Maleni sisavac koji živi pod zemljom; prednje lopataste šape služe mu za kopanje zemlje.

Biser

Školjke bisernice se štite uzgojom bisera u svom organizmu - upotrebljavamo ih kao nakite.

Istočni sivi klokan

Jedan od najvećih tobolčara.

Androctonus australis

Androctonus australis je jedan od najopasnijih vrsta škorpiona.

Added to your cart.