Tiranosaur (gušter tiranin)

Golem pragmaz, najpoznatiji dinosaur.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Hrast

Na primjeru hrasta možemo pogledati promjenu drveća tijekom četiri godišnja doba.

Anatomija lista

Animacija prikazuje glavne vrste listova te razliku između listova jednosupnica i dvosupnica.

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Cvjetovi kritosjemenjača

Animacija nam prikazuje razne vrste cvjetova kritosjemenjače

Grdobina mrkulja

Bizarna grdobina će svojim svijetlećim vabcem lakše zaplijeniti svoj plijen. Iz animacije...

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Dobri dupin

Dupini su morski sisavci, koji se orijentiraju pomoću zvučnih signala.

Životni ciklus kralježnjaka

Životni ciklus kralježnjaka traje od događaja počevši od nastanka reproduktivnih stanica...

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Riječni rak

Riječni rak živi u bistrim vodama diljem Europe.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih...

Darwinovo legendarno putovanje

Putovanje jedrenjakom Beagle engleskog prirodoslovca iz 19. stoljeća je imalo važnu ulogu...

Mali potkovnjak

Šišmiši su u stanju da se orijentiraju pa tako i love pomoću ultrazvuka.

Vegetativni biljni organi

Potrebni ograni za život i razvoj biljaka.

Fotosinteza

Biljke su kadre od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Added to your cart.