Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više načina, a poznata je već od srednjega vijeka.

Izvori svjetlosti u kućanstvu

Animacija nam pokazuje izvore svjetlosti koje upotrebljavamo u kućanstvu, njihovo funkcioniranje i osobine, od tradicionalnih žarulja do svjetlećih dioda (LED).

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomske jezgre je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen dostup do nje.

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656.000 tona, visinu od 472 metara, nadvisuje morsku razinu za otprilike 170...

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao razvoj rudarstva na kraju 18. stoljeća.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Vodovodi i cesti u antičkom Rimu

Odličan vodovodni i cestovni sustav rimskoga carstva pokazatelj razvijenosti rimske kulture.

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije, koristile su se već u srednjem vijeku.

Kako radi slavina?

Animacija nam odlično prikazuje princip rada tri najosnovnija tipa slavine.

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom predsjedniku.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Pasivna kuća

U pasivnoj kući ugodna temperatura zraka postiže se bez uporabe klasičnih sustava grijanja i hlađenja.

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj stijena, nego se iskop ugljena izvodi u jamama.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Kako funkcionira solarna ćelija i solarni kolektor?

Sunčevu energiju možemo koristiti pomoću solarnih ćelija i kolektora.

Komunalije

Sustav telekomunikacijskih, plinskih i električnih vodova, vodovoda, grijanja, kanalizacije.

Added to your cart.