Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Hemoglobin

Protein koji prenosi kisik u našim crvenim krvnim stanicama.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Rafiniranje nafte

Od sirove nafte se destilacijom dobijaju razni proizvodi (dizel, benzin, ulja za podmazivanje).

Konformacije molekule etana

Molekula etana može da poprimi stabilnu otvorenu konformaciju.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu biti alpha-helix ili beta-sheet forme.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Kiralnost

Zrcalne slike izomera asimetričnih oblika i krutih tvari nisu međusobno preklopive.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Grafit

Jedna od alotropskih modifikacija ugljika.

Added to your cart.