Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Euler3D konstrukcijski softver prostorne geometrije osim ilustracije različitih prostornih formi i površina daje mogućnost i za konstrukciju, osiguravajući visoku razinu matematičke kontrole. (Filtriranje samopresjeka, ispitivanje prelamanja ravni, rezanje konkavnih mnogokuta na trokute).

Kupovina Besplatno preuzmite i isprobajte!

Prostorni koordinatni sustav

Najveća jedinica upravljanja podatcima programa je projkt. Forme u projektu se mogu odrediti definiranjem vrhova, rubova i ravnina. Vrhovi se oređuju definiranjem koordinata (x, y i z) rubovi odabiranjem vrhova koji određuju njihove početne i završne točke, a ravnine nabrajanjem vrhova koji ih definiranju. Za upisivanje koordinata mogu se, osim brojčanih vrijednosti, upotrijebiti i konstante koje je korisnik ubacio u projekt i na koje se možemo pozivati s određenim slovima (slovima engleske abecede).

Vlastiti prikaz

Kako bi se prilikom ispitivanja formi olakšala preglednost, uz vrhove, rubove i površine se mogu dodijeliti posebne folije, koje se po želji mogu uključiti i isključiti. Vrhovi, rubovi i površine se osim osnovnog obrojčavanja mogu obilježiti i etiketama, koji se radi odgovarajućeg prikazivanja mogu i isključiti. Program prikazuje tijela u perspektivnoj i ortogonalnoj projekciji. Radi realističnog prikazivanja stoji nam na raspolaganje dva izvora svjetlosti, koji se mogu fiksirati u zadanoj točki ili se mogu postaviti kako prate kretanje kamere.

Prostorne transformacije

Zrcaljenje ravanine, rotacija oko osi i rastezanje uz os mogu se vršiti jedno za drugim kao umnožak transformacije. Uz pomoć usklađivanja odgovarajućih parametara mogu se vršiti i složenije transformacije kao što su npr. rotacija tijela oko proizvoljnih rubova ili refleksija ravnine.

Pomoću transformacija lakše se mogu konstruirati i poliedri jer se ne moraju svi vrhovi odrediti koordinatama, nego po određivanju prvih vrhova možemo iste zrcaliti ili rotirati, a koordinate novih vrhova će izračunati program.

Ugrađene aplikacije

Program daje mogućnost izrade osno simetričnih formi, kao što su stožac i kugla. Osim toga, postoji mogućnost konstruiranja dualne varijante uz pomoć polarnosti kugle. Izradom animacije postat će jasniji i složeniji prostorni suodnosi (npr. izvod obujma tetraedra). Najveća prednost programa je sposobnost komunikacije s različitim matematičkim programima (Maple, Mathematica). Izrađene forme se mogu eksportovati u brojnim formatima, a iz nekoliko vrsti datoteka postoji i mogućnost učitavanja podataka.

Added to your cart.