MS-2147

Informatika tankönyvcsalád

Informatika 7.

Számítástechnika és könyvtárhasználat

Udžbenik

Mozaik Kiadó
MS-2147 - Izdanje 20, 2018 - Stranica 120

Autori: Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly

A kerettanterv követelményeinek megfelelően átdolgozott és a könyvtárhasználati ismereteket is tartalmazó Informatia 7. tankönyv az informatika alapfoglamait a játék világán keresztül mutatja be. Újdonság a hálózat és a szövegszerkesztés megjelenése, amit a weblapkészítéssel is összekapcsol az anyag. Az internet használatát nem leíró, direkt utasításokkal, hanem gyakorlatiasan, pl. hálózati keresési feladatokon keresztül sajátítja el. A tananyag így motiváló, a gyerekek számára is érdekes és más tantárgyakban is jól használható. A tankönyv anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják.

digitalna varijanta HOME
Digitalna publikacija za kućnu uporabu
4.48 EUR
digitalna varijanta CLASSROOM
Digitalna publikacija, namijenjena uporabi u školi, s interaktivnim pločama.
22.41 EUR
Added to your cart.