Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Koja licenca mi je potrebna?

Zahvaljujući našem zadivljujućem interaktivnom obrazovnom sadržaju i nagrađenom mozaBook prezentacijskom softveru, učitelji svoju nastavu mogu učiniti spektakularnijom, učinkovitijom te mogu zadobiti i zadržati zanimanje učenika. U našoj medijateci nalazi se 1200 3D animacija, 1150 spektakularnih video zapisa i 120 zanimljivih aplikacija za razvijanje vještina, razne vježbe i virtualni ekperimenti, osmišljeni s ciljem da učiteljima olakšaju rad u učionici.
Obuka, podrška i kupovina s popustom za škole
 • Postanite naša partnerska škola i mi ćemo vam pokazati svestranu upotrebu naših softverskih programa unutar naših interaktivnih obuka.
 • Licencama koje je vaša škola kupila možete upravljati na online administracijskom sučelju gdje možete pregledati korisničke statistike pojedinih licenci.
 • Sve potrebne licence softvera za vašu ustanovumožete kupiti s popustom.
Vašoj ustanovi osiguravamo popust koji odgovara odabranom tipu članstva i koji se odnosi na sve softverske proizvode i softverske pakete naše web-trgovine koje kupujete za vrijeme članstva, neovisno od količine proizvoda i broja kupovina.
mozaLog
Sustav školske administracije
MozaLog digitalni dnevnik je obrazovni informacijski sustav koji na jedinstvenom sučelju omogućava izvršavanje administrativnih i organizacijskih zadataka koji se u školama svakodnevno obavljaju. Korištenjem mozaLog-a rad s klasičnim, papirnatim dnevnikom postaje suvišan.
 • Dostupan s bilo kojeg računala, tableta ili pametnog telefona koji ima pristup internetu.
 • Vrlo je učinkovito sredstvo komunikacije s roditeljima i školskim osobljem.
 • Korisničko sučelje jednostavno je za korištenje te zahtijeva temeljne računalne vještine.
 • Može se integrirati i na web stranicu škole
Aktivirajte šifru partnerske škole s pravom na popust
%
Aktivirano članstvo, kao i datum isteka licence, možete nakon aktivacije, vidjeti u Moj račun/ Moje licence.
Kupite iskaznicu za članstvo u partnerskoj školi za popuste

Partner School

SILVER

Aktivno:
SILVER članstvo
 • Dvosatna obuka o uporabi obrazovnih softverskih proizvoda (Skype videokonferencija)
 • Administracijski račun za škole za dodjelu i vođenje školskih licenca
 • 5% popust na softverske proizvode, kupljene u našuj web trgovini
 • Dodatna ažuriranja uz mozaBook program (opcionalno)

Partner School

GOLD

Aktivno:
GOLD članstvo
 • Dvosatna obuka o uporabi obrazovnih softverskih proizvoda (Skype videokonferencija)
 • Administracijski račun za škole za dodjelu i vođenje školskih licenca
 • Mjesečna online licencijastatistika o uporabi
 • 8% popust na softverske proizvode, kupljene u našuj web trgovini
 • Dodatna ažuriranja uz mozaBook program (opcionalno)

Partner School

DIAMOND

Aktivno:
DIAMOND članstvo
 • Obuka o upotrebi obrazovnih softvera koja traje 2 sata (Skype videokonferencija)
 • Administracijski račun za škole za dodjelu i vođenje školskih licenca
 • Mjesečna i tjedna statistika online uporabe licence
 • 10% popust na softverske proizvode, kupljene u našuj web trgovini
 • Dodatna ažuriranja uz mozaBook program (opcionalno)
 • Trodnevna besplatna obuka partnera u Mađarskoj
Obuka u obliku Skype videokonferencije odvija se na interaktivan način. Naš suradnik dijeli sa sudionicima treninga sliku svojeg zaslona i predstavlja upotrebu željenog softvera. Sudionici mogu postavljati pitanja vezano za upotrebu softvera. Obuke se drže na engleskom, njemačkom, ruskom i arapskom jeziku. Ako želite sudjelovati na treningu na drugom jeziku od gore navedenih, molimo stupite sa nama u kontakt.
Popusti koje vam članstvo osigurava odnose se samo na softverske proizvode i softverske pakete koje ste kupili za vrijeme članstva u web-trgovini na stranici www.mozaweb.com. Popusti se ne mogu koristiti tijekom kupovine digitalnih i tiskanih knjiga odnosno za kupovinu daljeg članstva. Popustima koje članstvo pruža isključivo se vlasnik članstva može služiti.
Članstvo nije prenosivo. Mozaik Education Ltd. je isključivo za osobe koje kupuju člastvo dužan ispostaviti račun. Popusti koje članstvo osigurava ne mogu se povezati sa drugim popustima, odnosno više člastva se ne može povezati jedan s drugim. Tijekom besplatne trodnevne obuke u Mađarskoj sudionici se trebaju pobrinuti o troškovima vezano za putovanje, smještaj i hranu. Za dalje informacije kontaktirajte našu korisničku službu: e-mail: office@mozaweb.com
Paketi za škole s popustom
ŠKOLSKI paket za prikaz na satu i pripremanje kod kuće
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

 • Na jednoj interaktivnoj ploči više se učitelja može služiti zasebnim korisničkim računima
 • Također se može koristiti za pripremu nastavnih satova kod kuće.
 • Interaktivni sadržaji (3D modeli, obrazovni videosnimci) za sve predmete i za svaki uzrast.
Detaljnije >
Multilang verzija (35 jezika)
198.00 EUR 118.00 EUR / Učitelj
Učitelji
Omogućuje kupovinu s popustom 10 ili više mozaWeb CLASSROOM licenci. Lincece kupljene u paketu raspolažu zajedničkim kodom za aktiviranje kojim se sve kupljene licence mogu aktivirati. Potrebno je kupiti toliko licenci na koliko se interaktivnih ploča želite služiti programom.
RAZREDIMA ZA RAD NA SATU za Android ili iOS tablete
60%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Potpuni pristup interaktivnim sadržajima (3D modeli, obrazovni videozapisi) i obrazovnim aplikacijama na mozaWeb stranici bez instaliranja dodatnog programa
 • Rad na satu na Andorid ili iOS tabletu
 • Rješavanje interaktivnih domaćih zadaća
Detaljnije >
30.00 EUR 12.00 EUR / Učenik
Učenik
Omogućuje kupovinu s popustom 20 ili više mozaWeb PREMIUM pretplata. Pretplate kupljene u paketu raspolažu zajedničkim kodom za aktiviranje kojim se sve kupljene pretplate mogu aktivirati. U slučaju rada na satu s tabletom potrebno je kupiti toliko pretplata koliko učenika želi sudjelovati u radu na satu.
PAŽNJA! Za zajednički rad na satu potrebna je mozaBook CLASSROOM licenca koja se posebno treba kupiti za nastavničko računalo!
UČENICIMA za rad na satu sa Windows uređajima
85%

mozaBook STUDENT Pack

 • Učenici na računalima učionice ili svojim Windows tabletima mogu raditi u programu koji raspolaže istom funkcionalnošću kao program na učiteljskom računalu.
 • Rad na satu na Windows tabletu
 • Rješavanje interaktivnih domaćih zadaća
Detaljnije >
Multilang verzija (35 jezika)
98.00 EUR 15.00 EUR / Učenik
Učenik
Omogućuje kupovinu s popustom 20 ili više mozaWeb STUDENT licenci. Lincece kupljene u paketu raspolažu zajedničkim kodom za aktiviranje kojim se sve kupljene licence mogu aktivirati. U slučaju rada na satu s tabletom potrebno je kupiti toliko licenci koliko se učenika želi služiti programom.
PAŽNJA! Za zajednički rad na satu potrebna je mozaBook CLASSROOM licenca koja se posebno treba kupiti za nastavničko računalo!
mozaBook
obrazovni prezentacijski softver
 • Može se koristiti koristeći interaktivnu ploču u učionici, koristeći interaktivni zaslon ili projektor ili tijekom pripreme kod kuće na osobnom računalu.
 • Kreirajte vlastite interaktivne udžbenike i ilustrirane, animirane prezentacije (vježbenice) koje možete podijeliti.
 • Interaktivni sadržaji (3D modeli, obrazovni videosnimci) za sve predmete i za svaki uzrast.
 • Aplikacije za razvoj vještina,ilustraciju i vježbanje pretvaraju učenje u igru.
 • Kreirajte interaktivne radne listove koje učenicima možete zadati kao domaću zadaću.
 • Započnite nastavu tijekom koje možete slati stranice udžbenika, slika, videozapisa i radnih listova neposredno na uređaje učenika.
mozaBook 4.5
Upoznavanje sa mozaBookom
Predstavljanje mozaBooka (vodič)
3D modeli
mozaBook se može besplatno preuzeti i isprobati, ali se nakon isteka probnog razdoblja samo s odgovarajućom licencom može koristiti.
NASTAVNICIMA ZA RAD U UČIONICI
UČENICIMA ZA OSOBNA RAČUNALA I TABLETE
*Cijena paketa (od 10 korisnika)
Koji proizvod mi je potreban u slučaju da...
 • Učionica raspolaže interaktivnom pločom, interaktivnim zaslonom ili projektorom.
 • Želim se služiti interaktivnim sadržajima i aplikacijama na nastavi.
 • Želim sastavljati i koristiti prezentacije i radne listove i spremiti ih za rad na satu.
 • mozaBook se može koristiti na računalima sa Windows operacijskim sustavom. Ta licenca omogućuje korištenje programa u učionici. Jedna je licenca se može instalirati na jednu ploču te na jedno dalje računalo za pripremu nastave kod kuće.
 • U programu se može otvoriti više lokalnih korisnika, stoga će se programom moći služiti svi učitelji koji drže sat u učionici, ali svatko vidi samo vlastite sadržaje.
 • Unutar programa se osigurava svim korisnicima pristup interaktvnoj zbirci sadržaja i obrazovnim aplikacijama.
 • Možete kreirati vlastite interaktivne udžbenike i ilustrirane, animirane prezentacije (vježbenice), koje možete sinkronizirati s vašim školskim računalom, kako biste uvijek mogli raditi s najnovijim sadržajem.
 • Kreirane sadržaje možete podijeliti sa drugim učiteljima ili učenicima.
 • MULTILANG opcijom se program i interaktivni sadržaji mogu koristiti na 35 jezika.
 • Učionica raspolaže interaktivnom pločom, interaktivnim zaslonom ili projektorom.
 • Želim se služiti interaktivnim sadržajima i aplikacijama na nastavi.
 • Želim sastavljati i koristiti prezentacije i radne listove i spremiti ih za rad na satu.
 • Želim samostalno izrađene radne listove upotrijebiti kao domaću zadaću učenicima.
 • Moji učenici kod kuće (ili u knjižnici) imaju pristup osobnom računalu s internetskom vezom.
 • Za rad na satu potrebna vam je gore opisana mozaBook CLASSROOM licenca.
 • Kreirajte interaktivne radne listove koje možete zadati učenicima kao domaću zadaću, ili s njima podijeliti prezentaciju kreiranu u programu.
 • Ako učenici raspolažu mozaWeb PREMIUM pretplatom, svoje domaće zadaće mogu rješavati na internetu te pregledavati podijeljene prezentacije bez instalacije dodatnog programa.
 • MozaWeb PREMIUM pretplate učenici mogu kupiti i zasebno, no isplativije je ukoliko ju kupi cijeli razred u paketu .
 • Učionica raspolaže interaktivnom pločom, interaktivnim zaslonom ili projektorom.
 • Želim se služiti interaktivnim sadržajima i aplikacijama na nastavi.
 • Želim sastavljati i koristiti prezentacije i radne listove i spremiti ih za rad na satu.
 • Cijeli razred raspolaže tabletima s Android ili iOS operacijskim sustavom.
 • Tijekom rada na satu želim slati slike, interaktivne aplikacije, tekstove za čitanje i radne listiće na tablete učenika kako bismo mogli započeti zajednički rad na satu.
 • Za rad na satu potrebna vam je gore opisana mozaBook CLASSROOM licenca.
 • Iz mozaBooka možete pokrenuti rad na satu, tijekom kojeg možete slati stranice knjige, slike, videozapise i interaktivne radne listove neposredno na uređaje učenika.
 • Na vlastitom računalu možete provjeriti jesu li radni listići riješeni i kakvi su rezultati.
 • Učenici besplatno mogu preuzeti mozaBook program na njihov Android ili iOS tablet.
 • Kako bi se učenici svojim tabletima mogli priključiti programu koji je na učiteljskom računalu za sudjelovanje na satu trebaju raspolagati mozaWeb PREMIUM pretplatom.
 • MozaWeb PREMIUM pretplate učenici mogu kupiti i zasebno, no isplativije je ukoliko ju kupi cijeli razred u paketu .
 • Učionica raspolaže interaktivnom pločom, interaktivnim zaslonom ili projektorom.
 • Želim se služiti interaktivnim sadržajima i aplikacijama na nastavi.
 • Želim sastavljati i koristiti prezentacije i radne listove i spremiti ih za rad na satu.
 • Cijeli razred raspolaže tabletom sa Windows operacijskim sustavom ili podučavam u učionici gdje svi učenici rade na Windows računalima.
 • Tijekom rada na satu želim slati slike, interaktivne aplikacije, tekstove za čitanje i radne listiće na tablete učenika kako bismo mogli započeti zajednički rad na satu.
 • Za rad na satu potrebna vam je gore opisana mozaBook CLASSROOM licenca.
 • Iz mozaBooka možete pokrenuti rad na satu, tijekom kojeg možete slati stranice knjige, slike, videozapise i interaktivne radne listove neposredno na uređaje učenika.
 • Na vlastitom računalu možete provjeriti jesu li radni listići riješeni i kakvi su rezultati.
 • Tijekom zajedničkog rada svi se sadržaji učiteljskog računala mogu podijeliti učenicima. Nastavnici učinkovito mogu kontrolirati rad jer učenici mogu raditi samo s njima podijeljenim sadržajem.
 • Za zajednički rad na satu učenička računala moraju raspolagati programom sa mozaBook STUDENT licencom.
 • Učenici na računalima učionice ili svojim Windows tabletima mogu raditi u programu koji raspolaže istom funkcionalnošću kao program na učiteljskom računalu.
 • mozaBook STUDENT licence se mogu kupiti u paketu za cijeli razred.
Usporedite
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Mreža

PC, Tablet
Kome to preporučujemo? Namijenjeno učiteljima za upotrebu na nastavi. Za učenike, za upotrebu kod kuće Za upotrebu u informatičkoj učionici
Pristup sadržaju
Otvaranje HOME digitalnih knjiga. *
Otvaranje CLASSROOM digitalnih knjiga. *
Digitalna verzija publikacije može se otvoriti pomoću koda u tiskanome udžbeniku.
Otvaranje digitalnih sadržaja unutar knjiga
Otvaranje 3D animacija iz medijske zbirke
Otvaranje videozapisa iz medijske zbirke
Otvaranje alata i igrica
Zahtjevi sustava
Dostupno preko preglednika
Instalacija je neophodna
Na koliko se računala može istovremeno upotrebljavati? 1 1 1 1
Na koliko se računala može instalirati mozaBook licenca? Na jednoj interaktivnoj ploči i na jednom računalu 1
Dostupne funkcije
Dostupno na nekoliko jezika neobavezno
Primjenjivo na interaktivnoj ploči
Može se koristiti u učionicama s projektorom
Dostupne i dodirne funkcije
Razredno upravljanje, zadavanje domaće zadaće
Društvene funkcije, dovršavanje domaćih zadaća Sa mozaWeb PREMIUM pretplatom
Dijeljenje prilagođenih sadržaja
Mogućnost za uvoz PDF i PPT dokumenata
Cijena / godina (za individualne narudžbe) Pojedinačno
198 EUR / Učitelj
Pojedinačno
30 EUR / Učenik
-
Cijena / godina (u slučaju veće narudžbe za škole) U paketu
118 EUR / Učitelj
U paketu
12 EUR / Učenik
U paketu
15 EUR / Učenik
* Licence ne obuhvaćaju digitalne knjige. Knjige su dostupne za kupovinu posebno u našoj web trgovini.
Preuzimanja
MozaBook obrazovni prezentacijski softver možete preuzeti i korisititi se svim njegovim funkcijama tijekom probnog razdoblja. Inačice programa za Android uređaj i iOS besplatno se mogu preuzeti i koristiti, a mogućnosti koje vam pruža učenje doma možete isprobati otvaranjem besplatnog korisničkog računa.
Added to your cart.