Steam turbine

A drink can, water and a Bunsen burner can be used to create a special steam turbine.

Povezani dodatci

Prekoračenje brzine zvuka

Koliko iznosi brzina zvuka? Što se događa kada objekt premaši brzinu zvuka?

Fizika bicikala

Ova nas lekcija, kroz proces popravka bicikla, upoznaje s osnovnim zakonima fizike.

Aerodinamički uzgon

Dinamički uzgon je sila koja nastaje uslijed gibanja tijela kroz fluid zbog razlike...

Usisna i potisna crpka

Usisna i potisna crpka pripadaju najjednostavnijim vodenim crpkama.

Sir Isaac Newton

Newton, jedan od najznačajnijih fizičara, postavio je temelje mehanike. U ovom videu prikazat...

Površinska napetost

Napetost površine je svojstvo tekućine koja omogućuje tekućini da dobije najmanju moguću...

Zvučni valovi svuda oko nas 2. dio

Ova će nam lekcija otkriti tajne prenošenja zvuka.

Pila od užeta

Ovim ćemo pokusom dokazati da je običnom špagom moguće prerezati bocu.

Added to your cart.