Nestajanje jezera

Geološki gledano, jezera su kratkog životnog vijeka.

Povezani dodatci

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Vulkanska aktivnost

Ova animacija prikazuje različite tipove erupcije vulkana.

Rasjed (početni stupanj)

Strukturna jedinica litosfere nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem...

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Eolski procesi u pustinjama

Vjetar, kao vanjska sila, igra važnu ulogu u formiranju pustinjskog reljefa.

Planinski klimatski pojasevi

Nadmorska visina odlučujući je čimbenik u određivanju planinskih klimatskih pojaseva.

Okršavanje

Otapanjem vapnenca nastaju krški oblici.

Added to your cart.