Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Kemija

Ključne riječi

polimerizacija, eten, etilen, kemijsko, reakcija, alken, olefin, polimer, molekula etena, polietilen, plastika, PE, molekula kisika, nezasićeni spoj, organska kemija, kemija

Povezani elementi

Adicija

Adicija je reakcija u kojoj se molekule od dvije ili više tvari spoje bez stvaranja nusprodukta.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Added to your cart.