Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Pokretačka snaga

Animacija pokazuje pokretačku snagu na primeru kočije sa točkovima i saonice.

Fizika

Ključne riječi

sila, trenje, statička sila trenja, klizanja, oprema za slijetanje, trenje kotrljanja, gravitacijska sila, površinska sila, potisak, reakcija, Newton, otpor, interakcija, težište, mehanika, pokus, boca, raketa, fizika, demonstracija

Povezani elementi

Razvoj nebeske mehanike

Animacija prikazuje rad fizičara i astronauta, koji su imali velik utjecaj na sliku koja danas živi u nama o univezumu.

Aerodinamički uzgon

Dinamički uzgon je sila koja nastaje uslijed gibanja tijela kroz fluid zbog razlike tlakova na površini tijela uzrokovane oblikom tijela koje se giba.

Morske mijene

Plima i oseka periodično su dizanje i spuštanje razine mora nastalo pod utjecajem gravitacijske sile Mjeseca.

Načelo rada podmornice

Podmornica je brod sa sposobnošću zaranjanja i izranjanja. To postiže promjenom prosječne gustoće trupa broda.

Newtonovi zakoni gibanja

Animacija prikazuje tri zakona gibanja Sir Isaaca Newtona koji predstavljaju temelj cjelokupne mehanike.

Added to your cart.