Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Geografija

Ključne riječi

onečišćenje voda, zagađenje okoliša, zaštita okoliša, kanalizacija, kisela kiša, održivi razvoj, ljudska aktivnost, pročišćavanje otpadnih voda, pesticid, klimatske promjene, krčenje šuma, pomorska trgovina, pomorski promet, radioaktivno zračenje, umjetno gnojivo, industrija, naselje, poljoprivreda, prijevoz vodenim putovima, kemijski, voda, nafta, geografija, smeće, razvoj, društvo, vízfelhasználás, jezera, mora, rijeka, štetne tvari, proizvodnja, okoliš, priroda

Povezani elementi

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija i urbana naselja.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Evolucija jezera

Vode stajaćice u prirodnim udolinama na kopnu mogu nastati unutrašnjim i vanjskim silama Zemlje, kao i djelovanjem čovjeka.

Kako rijeke oblikuju reljef

Rijeke igraju važnu ulogu u oblikovanju Zemljine površine: uzrokuju eroziju, kao i nošenje i taloženje sedimenta.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Added to your cart.