Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Kemija

Ključne riječi

beta-D-glukoza, šećer, ugljikohidrat, monosaharid, jednostavni šećer, stereoizomera, heksoza, aldoza, aldoheksozu, test srebrnog ogledala, osovinski, ekvatorski, organska kemija, kemija

Povezani elementi

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

Kiralnost

Zrcalne slike izomera asimetričnih oblika i krutih tvari nisu međusobno preklopive.

Added to your cart.