Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Kemija

Ključne riječi

alfa-D-glukoza, dekstroza, monosaharid, ugljikohidrat, šećer, jednostavni šećer, stereoizomera, heksoza, glikozida, aldoza, aldoheksozu, test srebrnog ogledala, ustav, ustrojstvo, osovinski, ekvatorski, fotosinteza, škrob, organska kemija, kemija

Povezani elementi

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

Anatomija i funkcija jetre

Јetra јe za život važan organ koji ima glavnu ulogu u probavi masti, u procesu detoksikacije i metabolizmu.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Kiralnost

Zrcalne slike izomera asimetričnih oblika i krutih tvari nisu međusobno preklopive.

Added to your cart.