Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Povezani dodatci

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi...

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan...

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Added to your cart.