Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Povezani dodatci

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu...

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Added to your cart.