Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Povezani dodatci

Vrijeme i klima

Klimom smatramo vremenske prilike karakteristične za određeno područje, koje se mijenjaju samo...

Bore (početni stupanj)

Strukturne jedinice litosfere nastale savijanjem, najčešće pod utjecajem bočnih sila....

Obalni vjetar

Obalni vjetar nastaje kao posljedica razlike u zagrijavanju kopna i mora.

Rasjed (početni stupanj)

Strukturna jedinica litosfere nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem...

Morski svijet

Morska i oceanska područja pokrivaju gotovo tri četvrtine površine Zemlje. 97.5% potpune...

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Ciklus stijene

Uslijed egzogenih i endogenih sila, stijene se neprestano mijenjaju. Tu pojavu nazivamo ciklusom...

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na...

Added to your cart.