Waterfall

Waterfalls form where the river flows over a steep precipice in its course.

Povezani dodatci

Monsunski sustav vjetrova

Monsunski vjetrovi tijekom ljeta prinose oborine sa oceana na kopno

Okršavanje

Otapanjem vapnenca nastaju krški oblici.

Krški reljefni oblici (osnovni stupanj)

Reljefni krški obici dijele se na površinske i podzemne.

Nestajanje jezera

Geološki gledano, jezera su kratkog životnog vijeka.

Vrste tla (presjek)

Animacija prikazuje različite vrste tla.

Mediteranska klima

Sredozemnu klimu karakteriziraju suha, vruća ljeta i blage zime.

Eolski procesi u pustinjama

Vjetar, kao vanjska sila, igra važnu ulogu u formiranju pustinjskog reljefa.

Bore (početni stupanj)

Strukturne jedinice litosfere nastale savijanjem, najčešće pod utjecajem bočnih sila....

Added to your cart.