Vodopadi

Vodopadi nastaju gdje rijeka teče preko strmog zaljeva.

Povezani dodatci

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće...

Ciklus stijene

Uslijed egzogenih i endogenih sila, stijene se neprestano mijenjaju. Tu pojavu nazivamo ciklusom...

Tipovi tla (profili)

Animacija prikazuje različite tipove taa.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Monsunski sustav vjetrova

Monsunski vjetrovi tijekom ljeta prinose oborine sa oceana na kopno

Prirodni plin i nafta

Prirodni plin i nafta u današnje vrijeme jedni su od najvažnijih izvora energije i sirovina.

Tipovi tla u Madžarskoj (zemljopisna karta)

Animacija nam pokazuje mjesto različitih tipova tla u Madžarskoj.

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Added to your cart.