Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Vodik (H₂)

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Kemija

Ključne riječi

hidrogen, vodikov plin, molekula vodika, molekula, homonuklearna molekula, reduktor, kovalentna veza, jednostruka veza, sigma veza, nepolariziran, plin praskavac, Svemir, zvijezde, raketa, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

Vodik (H₂)

Informacije

Molarna masa: 2.016 g/mol

Točka tališta: -259 °C

Točka vrelišta: -252.6 °C

Relativna gustoća pare (zrak=1): 0.07

Gustoća: 0.899 g/cm³

Svojstva

Vodik je na sobnoj temperaturi plin bez boje i mirisa; netopljiv je u vodi. Njegova gustoća je najniža od svih poznatih tvari, a njegovo izgaranje proizvodi čistu vodu.

Smjesa kisika i vodika u omjeru 2:1 poznata je kao elektrolitički plin, koji eksplozivno reagira s metalima i nemetalima pri višim temperaturama. Vodik je reducirajući agens. Također reagira s brojnim organskim spojevima pod odgovarajućim uvjetima.

Pojava i proizvodnja

Vodik se može proizvesti u laboratorijima u reakciji razrijeđenih oksidirajućih kiselina (npr. klorovodična kiselina) i metala negativnog standardnog elektronskog potencijala (npr. cinka). U industrijskim količinama, vodik se proizvodi u reakciji vodene pare i ugljikovodika. Elementarni vodik nastaje u malim količinama u vulkanskim plinovima i u višim slojevima atmosfere, ali su njegovi spojevi široko rasprostranjeni. Kao najčešći element svemira, vodik je primarna komponenta Sunca i drugih zvijezda.

Upotreba

Vodik se koristi u sintezi amonijaka i u proizvodnji metanola. Često se koristi kao redukcijsko sredstvo i kao raketno gorivo. Deuterij, jedan od njegovih izotopa, moderator je u nuklearnim elektranama. Danas se provodi istraživanje o daljnjim mogućim primjenama (npr. u fuzijskim reaktorima i kao gorivo za automobile).

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Gorivi članak

Gorivi članak osigurava ekološki prijateljsku električnu energiju proizvedenu kemijskom reakcijom između kisika i vodika.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Složeni ion koji nastaje kada molekula vode otpusti proton.

Bromovodik (HBr)

Jedan od vodikovih halida, koristi se za proizvodnju alkil-bromida.

Dušik (N₂) (srednji stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Reakcija vodika i kisika

Mješavina vodika i kisika naziva se plinom praskavcem. Ukoliko se zapali, on eksplodira.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Zračni brod Cepelin ( LZ 17 Sachsen, 1913)

Cepelin je upravljiv zračni brod krute konstrukcije.

Fluorovodik (HF)

Jedan od vodikovih halida, vrlo agresivna tvar - čak nagriza staklo.

Hydronijev ion (H₃O⁺)

Prisutnost hidronijeva iona u odnosu na hidroksidne ione određuje pH otopine.

Jodovodik (HI)

Bezbojni plin oštrog mirisa teži od zraka.

Klorovodik (HCl)

Bezbojni plin oštrog mirisa, njegova otopina u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Uspoređivanje vodikovih halida

U spojevima sa vodikovim halidima atomi se vežu kovalentnom vezom, stvarajući polarne molekule.

Sumporovodik (H₂S)

Bezbojni, otrovni plin s karakterističnim mirisom trulih jaja. Pojavljuje se u nekim mineralnim i izvorskim vodama.

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spoj vodika i kisika. Bezbojna tekućina bez mirisa; teža od vode.

Added to your cart.