Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Voda (H₂O)

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Kemija

Ključne riječi

voda, dihidrogen-oksid, amfoterno, vodikova veza, dipol, polarni, životni uvjeti, u obliku slova V, molekularni oblik, otopina, slatkovodno, pitka voda, mineralna voda, slana voda, Anorganska kemija, molekula, kemija

Povezani dodatci

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Složeni ion koji nastaje kada molekula vode otpusti proton.

Hydronijev ion (H₃O⁺)

Prisutnost hidronijeva iona u odnosu na hidroksidne ione određuje pH otopine.

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Dušik (N₂) (srednji stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Isparavanje i vrenje

Što se događa s tekućinom tijekom isparavanja i vrenja? O čemu ovisi njeno vrelište?

Kako funkcionira mikrovalna pećnica?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje mikrovalne pećnice.

Kako gori svijeća

Svijeće se još od davnih vremena koriste kao izvor svjetlosti.

Kako radi sušilo za kosu?

Animacija nam prikazuje konstrukciju i fizičko objašnjenje rada sušila za kosu.

Karta morskog dna

Na morskome dnu mogu se zapaziti rubovi litosfernih ploča.

Kontinenti i oceani

Kopno na Zemlji podijeljeno je na kontinente između kojiih se nalaze oceani.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Molekularne vježbe II. (Polaritet)

Zadatak za vežbanje polariteta molekula.

Mora i zaljevi

Animacija nam pokazuje važna mora i zaljeve na Zemlji

Morske struje

Morske struje su povezano gibanje morske odnosno oceanske vode, koje ima važan planetarni utjecaj.

Površinska napetost

Napetost površine je svojstvo tekućine koja omogućuje tekućini da dobije najmanju moguću površinu.

Slojevi mora

Fizikalna svojstva mora te flora i fauna mijenjaju se ovisno o dubini mora.

Sumporovodik (H₂S)

Bezbojni, otrovni plin s karakterističnim mirisom trulih jaja. Pojavljuje se u nekim mineralnim i izvorskim vodama.

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Vodikov peroksid (H₂O₂)

Spoj vodika i kisika. Bezbojna tekućina bez mirisa; teža od vode.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Otapanje klorovodika u vodi

Otopina klorovodika u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Reakcija vodika i kisika

Mješavina vodika i kisika naziva se plinom praskavcem. Ukoliko se zapali, on eksplodira.

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Added to your cart.