Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺...

Koje su veličine bakterije?

Ova lekcija pruža nam prikaz strukture i klasifikacije bakterija i uloga koju iste igraju...

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu...

Added to your cart.