Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Virusi

Virusi

Virusi se sastoje od proteina i DNA ili RNA; reprogramiraju zaražene stanice kako bi iste proizvodile veće količine virusa.

Biologija

Ključne riječi

virus, infekcija, kapljica infekcije, bolest, mozaik duhana, bakteriofag, HIV, , sida, fag, kapsida (proteinska ljuska), genetski materijal, DNK virusi, RNK virusi, DNK, RNK, lipidna membrana, domaćin, spiralan, icosahedral, binal, virusologija, bilogija

Povezani dodatci

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Doba kuge (Europa, 1347–1353)

Kuga je bolest uzrokovana bakterijom i ubraja se među najopasnije infekcije čovječanstva.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Papučica

Papučica je vrsta trepetljikaša, eukariota.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu biti alpha-helix ili beta-sheet forme.

Uređivanje gena

Uređivanje gena genetska je intervencija koja rezultira brisanjem, umetanjem ili zamjenom jedne sekvence DNK živog organizma. Ova scena prikazuje jednu od...

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Added to your cart.