Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Vinil-klorid (C₂H₃Cl)

Vinil-klorid (C₂H₃Cl)

Monomer PVC-a.

Kemija

Ključne riječi

vinil klorid, chloroetilen, alkil halid, organski spoj koji sadrži halogen, nezasićen, vinilna skupina, monomer, polimer, polimerizacija, PVC, polivinil klorid, zbrajanje, toksičan, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Diklormetan (CH₂Cl₂)

Proizvodi se tretiranjem metana sa plinovitim klorom, a upotrebljava se kao otapalo.

Eten (etilen) (C₂H₄)

Prvi član alkena, homolognoga niza ugljikovodika.

Klorometan (metil-klorid) (CH₃Cl)

Klorometan se može pripraviti zagrijavanjem smjese metana i klora.

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Također poznat kao kloroform, koristi se kao otapalo u laboratorijima, a prije kao anestetik.

Ugljikov tetraklorid (CCl₄)

Bezbojna, otrovna tekućina slatkastog mirisa.

Etan (C₂H₆)

Pripada skupini običnih alkana, drugi je u homolognom nizu.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

1,1,2,2-tetrafluoretilen (C₂F₄)

Bezbojni plin bez mirisa, monomer teflona.

Klor (Cl₂)

Jedan od halogenih elemenata, otrovan plin zeleno-žute boje, jakog mirisa.

Added to your cart.