Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Veze molekula dušika

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Kemija

Ključne riječi

molekula dušika, dušik, molekularna orbitala, kovalentna veza, sigma veza, pi veza, veza, elektronska orbita, jednostruka veza, trostruki, slobodni elektronski par, kemija

Povezani dodatci

Dušik (N₂) (srednji stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Dušik (N₂) (početni stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Dušikov dioksid (NO₂)

Crvenkasto-smeđi otrovni plin, vrlo reaktivan zbog nesparenog elektrona.

Dušikov monoksid (Dušikov(II) oksid) (NO)

Bezbojan je i vrlo otrovan plin i važan međuproizvod u procesu proizvodnje dušične kiseline.

Kako se prianjaju gekonova stopala?

Gekoni su kadri kretati se i na zidu ili stropu. Animacija prikazuje objašnjenje prianjanja njihovih noga.

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Temeljne čestice

Kvarkovi i leptoni grade materiju, silu među njima prenose bozoni.

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Added to your cart.