Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Povezani dodatci

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Ugljikov monoksid (CO) (srednji stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

Hidroksidni ion (OH⁻)

Složeni ion koji nastaje kada molekula vode otpusti proton.

Berilijev diklorid (BeCl₂)

Rabi se u proizvodnji berilija i kao katalizator.

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

Amonijak (NH₃)

Bezbojan plin, oštra, karakteristična mirisa, njegova vodena otpina je amonijev hidroksid...

Permanganat ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.

Added to your cart.