Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Taljenje i zamrzavanje

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Kemija

Ključne riječi

rastapanje, smrzavanje, fazni prijelaz, led, voda, talište, točka smrzavanja, agregatno stanje, čvst, tekući, tekućina, prijenos topline, smanjenje topline, temperatura, promjena temperature, egzotermičan, endotermni, fizikalno svojstvo, kristalizacija, fizika, kemija

Povezani dodatci

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Isparavanje i vrenje

Što se događa s tekućinom tijekom isparavanja i vrenja? O čemu ovisi njeno vrelište?

Ledeni brijeg

Ledeni brijeg jest manji ili veći komad slatkovodnog leda koji pluta na moru.

Metanski klatrat

Čvrsta tvar nastala pri niskim temperaturama na dnu oceana Zemlje pod visokim tlakom.

PVT-dijagram za idealne plinove

Odnos između tlaka, volumena i temperature idealnih plinova određuje skup plinskih zakona.

Termometri

Za mjerenje temperature mogu se koristiti različiti termometri.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Ledeno doba

Posljednje ledeno doba završilo je prije oko 13.000 godina.

Kako radi sušilo za kosu?

Animacija nam prikazuje konstrukciju i fizičko objašnjenje rada sušila za kosu.

Added to your cart.