Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Povezani dodatci

Automat za napitke - 2. dio

Automat, koji smo predstavili u prethodnom filmu, možemo usavršiti, tako da može izdavati više...

Arhimedova klackalica

U ovom eksperimentu proučavat ćemo ravnotežu dvije čaše vode, koristeći se silom uzgona.

Gašenje svijeće pomoću ugljičnog dioksida

Na što treba obratiti pozornost u vinskim podrumima? Ovim pokusom stvorit ćemo ugljični dioksid...

Pokretačka snaga

Animacija pokazuje pokretačku snagu na primeru kočije sa točkovima i saonice.

Oscilacija i cirkulacija

Okomita projekcija uravnoteženo kružećeg tijela harmonično oscilira.

Balon na vrući zrak

Specijalni balon, čiji je pogonski plin podgrejani zrak.

Prekoračenje brzine zvuka

Koliko iznosi brzina zvuka? Što se događa kada objekt premaši brzinu zvuka?

Čudesni lanac

Spektakularna optička iluzija s lancem sačinjenim od zatvorenih karika.

Added to your cart.