Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Kemija

Ključne riječi

stearinska kiselina, oktadekanska kiselina, karboksilna kiselina, masna kiselina, zasićeno, masnoća, ulje, svijeća, mast, sapun, stearat, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Informacije

Molarna masa: 284.48 g/mol

Točka tališta: 71.2 °C

Točka vrelišta: 360 °C

Gustoća: 0.9408 g/cm³

Toplina izgaranja: -11,280.4 kJ/mol

Svojstva

Stearinska kiselina je bijela, čvrsta tvar, na dodir masna i netopiva u vodi. Dobro se otapa u vrućem alkoholu, eteru, kloroformu i ugljikovom tetrakloridu. Zapaljiva je. Njezine soli nazivaju se stearati. Stearinska kiselina je zasićena masna kiselina, njezine kalijeve i natrijeve soli nazivaju se sapunima.

Pojava i proizvodnja

Stearinska kiselina se u velikim količinama pojavljuje u biljnim uljima i životinjskim mastima: masna molekula je ester od tri stearinske kiseline i glicerola. Stearinska kiselina proizvodi se raspadanjem masti.

Upotreba

Stearinska kiselina se koristi u proizvodnji svijeća i uljanih baza.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Oleinska kiselina (C₁₇H₃₃COOH)

Nezasićena monokarboksilna kiselina. Molekula sadrži dvostruku vezu u cis orijentaciji.

Palmitinska kiselina (heksadekanska kiselina) (C₁₅H₃₁COOH)

Bijela, voštana supstanca, karboksilna kiselina s vielikim brojem ugljika.

Sapun

Masne kiseline sadrže polarne i apolarne dijelove molekula, te su pogodne za uklanjanje masnih mrlja.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Added to your cart.